RASISMENS RØTTER

av Dag Ove Johansen

Dette er en kronologisk liste over hendelser, bøker, teorier m.m. som direkte eller indirekte har vært grunnlaget for den fremmedfrykten vi opplever i våre dager. Bak hver opplisting av fakta, er en henvisning til kilder og hvilken side det er hentet fra. Denne kronologien over rasismens røtter frem til vår tid blir lagt ut på nettet ved ujevne mellomrom. Send meg gjerne tips om andre fakta som burde inn på denne listen, som ikke gjør krav på å være helt ajourført til enhver tid.

Sist oppdatert: 8.mars 2005

Send til Dag Ove Johansen

Kilder:

B: Bibelen

ms: Menneskets saga
yu: Yngvar Ustvedt: Paradiset og tårene
USA: Verdens land og folk(USA)
A: Verdens land og folk(Australia)
wn: Dee Brown: Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee
jg: John Gustavsen: Vi kom først
as: Adolf Steen: Samene - emner og oppslag 2
Bare sidehenvisning: Fra Sven Lindquists "Utrydd hver eneste jævel!"
el: Einhart Lorenz: Samefolket i historien
eju: El Jucan -asfaltens sønn (Olav Rune Ekeland Bastrup)

 


RASISMENS FORHISTORIE

 

800 Ottar driver inn finnskatten fra samene. Ifølge fylkeskonservator Einar Niemi utgjorde finneskatten 10-12 ganger større verdi enn skatten storbøndene i Trøndelag betalte på omtrent samme tid. jg s. 24

800- Både Sverige, Finland og Norge beskattet samene. 1000- Leiv Erikson til Amerika. Tore Hund og Karl, to av håløygene, dro på plyndringsferd langs kysten i Finnmark. jg.23 På biskop Adalbert av Bremens tid(1043-72) hadde kristningsarbeidet av samene begynt. el.32 Snorre beskriver at samene bedriver trolldom.AS.61

1096 Korsfarernes massemord på 1 100 innbyggere i Mainz s.19

1200 Aymara-indianerne i Bolivia ble undertrykket av inkaene fra Peru. ms.366

1240 Forordningen av Telge tillot kristne å dyrke så mye jord de ville i Lappland. el.33

1300- Forsøk på norsk bosetting langs kysten opp til Finnmark jg.25 1326 Nordmennenes og russernes skatterett overfor samene fastslått.jg.26

1462 Portugal oppdager Sierra Leone, sentrum for slavehandel i Vest-Afrika. ms.437

1478 Ferdinand og Isabella sendte militær ekspedisjon med kanoner og hester til Gran Canaria for å bekjempe guancherne, s.136

1482 Portugisiske oppdagere når frem til munningen av elva Mzadi(Sort vann) forvansket til Zaire. ms.470

1483 Guancherne kapitulerte: 600 krigere og 1500 kvinner, barn og gamle - siste rest av tallrikt folk, s.137

1488 Portugiseren Bartholomeu Diaz gikk i land på sør-afrikansk jord (Mossel Bay). ms.453

1492 Columbus "oppdager" Den nye verden, og samtidig begynte Spanias storhetstid. Spania grunla et veldig imperium i Amerika og ble den mektigste nasjon i Europa. ms.443 Colombus går i land på San Salvador støttet av spanskedronningen Isabella. "Sannheten er at dette er et fullstendig drømmeland." (jfr. 1501) yu. s.1. Innledet erobringen av kontinentet og desimering av urbefolkningen i nord og sør. Opprinnelig 70 mio innbyggere, s.138 Cuba blir en støttebase for det spanske velde i Vestindia.ms.376. Negerslaver på sukker- plantasjene. Colombus oppdager øya som arawakene kalte Haiti, men som C. omdøper til Hispaniola.ms.390 Dette startet kolonisering både av spaniere. senere briter, franskmenn og nederlendere. Sukkerplantasjer med afrikanske negerslaver.ms.390

1493 Paven dekreterte at Portugal og Spania skulle dele herredømmet over kontinentene utenfor Europa.ms.358

1494 La Palma ga opp mot spanske soldater, s.137 Colombus oppdaget Jamaica, bebodd av arawaken. Spanierne gjorde dem til slaver på sukkerrør- plantasjene noe som førte til massedød blant dem. Plantasjeeirne innførte negerslaver for å erstatte arawak-indianerne. ms.405

1496 Tenerife kapitulerte. "Det var ingen igjen å kjempe mot, ingen å frykte - alle var døde", sa innfødt kvinne, s.137

1498 Spanierne erobret Guyana - oppkalt etter indianerne av samme navn. ms.390 Columbus oppdager Trinidad og Tobago, men spanierne ikke interessert i å kolonisere dem fordi det ikke fantes gull- og sølvrik- dommer der. ms.457 Colombus oppdager Venezuela. Det var en del av det spanske imperium i ca.300 år.ms.467

1499 Spanierne oppdager Colombia. Store gullforekomster i landet. ms.375

1500 Portugiseren Pedro Alvares Cabral landet ved Bahai i Brasil. Ca. 800 000 indianere levde i landet.ms.367

1501 Colombus: "Jeg kan nå aldri tenke på disse landene uten å gråte. De er ødelagt." yu.1

1502 Costa Rica gir ikke Spania særlig verdier, fattig som kolonien er på gull og sølv og arbeidskraft.ms.376 Colombus oppdager Honduras under sin fjerde seilas til den nye verden. Utsikter for store gull- og sølvforekomster gjorde spanierne meget interessert i landet.ms.393 Colombus oppdager Nicaragua. ms.423 Colombus tok Panama i besittelse på vegne av Spania. Inka-skattene fra Peru ble skipet fra Panama. Ms.428

1511 Portugiserne tok Malakka i Indonesia og overtok arabernes monopol på krydderhandelen.ms.396

1513 Spanieren Don Juan de Leon nådde Florida.ms.358 1515 Spanierne oppdager Uruguay. Charrua-indianerne blir nesten utryddet under koloniseringen.ms.466

1519 25 mio innfødte igjen i Amerika, s.138 Cortez erobret Mexico. Innfødte døde av euro- peernes sykdommer eller i slaveri på haciendaene eller i søvgruvene. Kirken ble største jordeier.ms 419

1520 Omkring 11 mio indianere i Mexico. 30 år etter(ca 1550): 6,5 mio igjen. De fleste døde i slavearbeid for spanierne. fa.35 1520- Spanierne underla seg De karibiske øyer, Mexico og Mellom-Amerika fa.33 Spanieren Alvarado erobret Guatemala. Etter- kommerne av maya-folket utgjør 55% av innbyggerne. ms.389 Spanske kolonister underkuet indianerne hensynsløst, men den katolske kirken beskyttet dem mot de verste overgrep.ms.389

1522 Spanierne erobrer Mexico. ms.443 Spanierne underkuer indianerne i Nicaragua. ms.423

1524 Spanierne grunnla koloniene Granada og Leon i Nicaragua. ms.423 Spanske conquistadorer invaderte Paraguay.ms.428 Innfødt befolkning er guarani-indianere.

1525 Pedro de Alvaro erobret El Salvador men pga lite edelstener var ikke Spania særlig interessert i øya.ms.381

1530 To slags finnskatt i Finnmark: - Sjøfinnskatten: penger og tørrfisk - Fjellfinnskatten: skinn, innlandsfisk og penger jg.26 Spanske soldater med Pizarro i spissen gikk i land i Peru for å forhandle med Atahualpa. I stedet tok de ham til fange, men lovet å slippe ham fri mot 40 millioner pund i gull. Dette fikk spanierne, likevel henrettet de Atahualpa.ms.429 Indianerne trellet som slavearbeidere i gull- og sølvgruvene. Jesuitt- misjonærer protesterte mot undertrykkelsen noe som førte til enkelte reformer som bedret litt av de innfødtes kår.ms.429

1530- Sukkerplantasjer i Brasil med negerslaver fra Angola, Portugals vest-afrikanske koloni. ms.367. Senere gull- og diamantfunn førte til tortur og forfølgelse av indianske urinnvånere i århundrer, noe som nesten førte til total utryddelse. ms.368

1533 Spanierne erobret det nordlige Chile fra Inkaene.ms.372 1534 Spanierne erobrer Peru. ms.443

1535 Jacques Cartier trengte gjennom St.Lawrence- dalen og grunnla fransk bosetning. ms.358

1536 Spansk conquistador Pedro de Mendoza grunnla havnebyen Buenos Aires i det nåværende Argentina. Stadige angrep fra indianere førte til at de oppga byen 5 år senere(1541.s.d.).ms.362 1538 Inka-folket i Peru kom inn under spansk herre- dømme.ms.366

1541 Flere spanske ekspedisjoner nordover fra Cuba og Mexico. Hernando de Soto oppdager Mississippi. ms.358. Han syntes det var på tide "å skape frykt for spanierne blant indianerne". I et angrep på en by drepte han og hans soldater 5000 nilco-indianere. fa. 33 de Sotos misgjerninger fortsatte til hans død i 1542 Spanierne oppga Buenos Aires etter langvarig krig med indianerne. ms.362 Spanske Pedro de Valdivia grunnla hovedstaden Santiago i Chile. Kamper med aurakaner-indianerne i to århundrer før spanierne klarte å vinne herredømmet over hele nåværende Chile.ms.372

1546 Verdens rikeste sølvforekomster ble oppdaget i Potosi i Bolivia. Indianske bønder ble tvunget til å arbeide i gruvene - 4000 m.o.h. ms.367 .Fremdeles lever mange indianere i gruve- leirene i fjellene..

1559 Gustav Vasa i Sverige påla prestene å kristne samene og utrydde de hedenske samiske navnene.

1565 Spanske oppdagere grunnlegger St.Augustine, Florida,den første permanente europeiske kolonien. USA.58.ms.358

1569 2,7 mio innfødte igjen i Amerika, s.138

1550 Karl V forbød ytterligere erobringer i påvente av debatt om berettigelsen av dem - avholdt i Valladilid i august, s.139

1565 Filippinene under den spanske trone.ms.382 Oppkalt etter spanskekongen Filip II.

1580 Spansk hærfører Juan de Garay grunnla Buenos Aires på nytt. ms.362 1584 Kongelig reskript foreskriver at taterne skal utvises fra riket, høvdingene dømmes til døden, eju.262

1585 Briten Richard Grenville ankret opp med syv skip utenfor dagens Virginia. De innfødte var vennlige, men Grenville takket for vennligheten med å svi av en hel landsby fordi en indianer hadde stjålet et lite sølvkrus fra ham...fa.38

1589 Nederlenderne tok Mauritius. ms.418 Senere overtatt av Frankrike(1710) og England(frem til 1963)

1595 Teusinafreden: skattekravene overfor samene ble mer pågående jg.27 1600- Samene slaver i sølvgruvene i Nasafjellet, Sverige jg.28 Franskmennene opprettet stasjoner i Kongo for å drive elfenben- og slavehandel. ms.410

1606 Hollandsk sjøfarer Willem Janszoon er første europeer i Australia. A.54 1607 Jamestown, Virginia, første engelske koloni grunnlegges. USA.58

1609 Kommandanten av Vardøhus festning fikk beskjed av Christian IV om følgende ang. samene,"at de, som blive befundne at bruge Troldom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives." el.33

1618 Engelske kjøpmenn som drev slavehandel, slo seg ned nær munningen til elva Gambia.ms.388 Gambia var tidvis under engelsk og fransk herredømme.

1619 1,5 mio indianere igjen (90 % utslettet), s.138 Virginia velger sin første lovgivende forsamling. De første svarte - 20 kontraktbundne tjenere - ankommer. USA.58

1623 Nederlands ostindiske kompani overtok handelen på Indonesia.ms.396 Intensivering av utnyttelsen av øyrikets rikdommer.(jfr. 1830)

1625 Samoset av Pemaquid-indianerne i Amerika satte sitt merke på det første gavebrevet som ga engelske kolonister retten til indiansk jord WN s. 19 Britene overtar Barbados - en øy hvor arawak- indianerne bodde på tidligere.ms.365

1627 Første hvite kolonister slår seg ned på Barbados med slaver fra Afrika.ms.365

1631 Magdeburg: 30-årskrigen. 30 000 menn, kvinner og barn myrdet (Arno Mayer: "Why did the heavens not darken. The 'final solution' in history", 1988) s. 195

1641 William Keft krevde skatt av mohikanerne og sendte soldater til Staten Island for å straffe raritanerne for noe hvite hadde gjort (WN s.20)

1642 Hollandske Abel Tasman kommer til Tasmania. A.54 Tasman oppdager New Zealand. ms.423

1643 Tasman oppdaget Fidji-øyene.ms.382

1652 Det nederlandske Ostindia-kompaniet sendte en ekspedisjon til Kapp-landet under ledelse av Jan van Riebeck som opprettet en koloni her. Nederlenderne ble kjent som boere. Blodige sammenstøt mellom boerne og de innfødte. Boerne tok mer og mer land fra de innfødte og brukte dem som gjetere. MS. 453

1658 Nederlenderne overtar herredømmet over Ceylon - senere Sri Lanka - etter portugiserne. ms.445

1664 Britene inntar Ny Amsterdam og omdøper den til New York. Marylands "black code"("svarteloven"), erklærer alle svarte i kolonien for slaver på livstid. USA.58

1675-78 Kong Filips krig: Indianere i New England angriper nybyggerstrøk for å hindre europeernes ekspansjon. USA.58

1676 William Petty:"The Scale of Creatures": "Jeg hevder at europeerne skiller seg fra de ovennevnte afrikanere ikke bare av farve...men også... ved sin hjernes indre egenskaper.", s.125

1680- Koloniseringen skjøt fart i Finnmark. Bergenserne skaffet seg handelsmonopol jg.27

1680 Puebloene sammen med navahoer og apasjer fordrev spanske undertrykkere fra indianerland. Det skulle gå 13 år før spanierne igjen forsøkte seg i området. fa.49

1682 Den franske oppdageren Robert Cavalier de la Salle erklærer Mississippi-dalen med sideelver for fransk territorium under navnet Lousiana etter kong Ludvig XIV. USA.58 

1690-- Hundrevis av runebommer brennes fordi all samisk mytologi skal utryddes og folket kristnes. el.37 Heksebålene brant livlig i sameland. 

1700 Fontenelle: especes perdues: arter som var gått "tapt" s.123 

1700- Fransk innflytelse over Sør-Vietnam er voksende. ms.468 

1708 William Tyson:"Orang-Outang or the anatomy of a pygmie": pygmeen er et dyr, "wholly a brute", men i kjeden som det manglende mellomledd mellom menneske og dyr. s. 125 

1710 Mauritius ble fransk koloni.ms.418. 

1722 Nederlenderen Jacob Roggeveen oppdager Samoa-øyene. ms.467

1735 Første tukthus for tatere i Trondheim. eju.263

1750 Buffon: "Theorie de la terre": espece disparue - "forsvunnet" art , s.123

1760- Pontiac av Ottawa-stammen mislyktes i å jage ut britene fra landet. WN s.21

1769 New Zealand gjenoppdaget av Cook som rådet britene til å kolonisere områdene som var bebodd av maoriene. ms.s.423

1770 Britiske james Cook erklærer australske østkyst for britisk og kaller den Ny Sør-Wales. A.54

1778 Uruguay blir en del av det spanske visekongedømmet Rio de La Plata. ms.s. 466

1787 Britiske abolisjonister grunnla Freetown, hovedstad i Sierre Leone, som nybyggersamfunn for frigitte slaver. Disse ble betraktet med fiendtlige følelser av de innfødte pga privilegert status. ms.437

1788 Kaptein Arthur Phillip danner den første britiske straffekoloni i Australia. Første flåte med 1000 ankommer. A.54

Det er omkring 150 000 urinnvånere på denne tiden.(ca. 1974: ca. 50 000 igjen). Hvite nybyggere betraktet dem som "ville." Uten sine jaktmarker mistet de livsgrunnlaget. ms.s.363. Aboriginerne fikk stemmerett først i 1967 (!!)

1791 L'Overture leder svart opprør mot franske kolonister. Hvite massakreres. Frankrike klarer ikke å knuse motstanden. i 1804 rømmer franskmennene. ms.s.390

1796 Georges Cuvier: forelesning i Institute national de France: om nå utdødde dyrearter (trykket 1799 s.d.) s.126. Britene fordriver nederlenderne fra Ceylon og begynner med dyrking av kaffe, te og gummi. ms. 445

1799 Cuvier: forelesning om nå utdødde arter ble utgitt. Charles White(!):"An Account of the Regular Graduations in Man", første utførlige begrunnete og illustrerte rasehierarki. "Beviser" at europeeren står over alle andre raser, s. 126

1802 Trinidad ble britisk kronkoloni etter at britene i årtier hadde drevet kakao- og sukkerplantasjer på øya med innfødte Arawaker og innførte negre som slaver. ms.457

1803 Første kolonister - 24 straffanger, 8 soldater og et dusin frivillige, bl.a. kvinner, steg i land i Tasmania. s.145

1804 Risdon Massacre, første massakre på tasmanerne. Carrots ble kjent for å tvinge en tasmansk kvinne til å bære sin døde manns avhugne hode i et bånd rundt halsen fordi de var "brutes" eller "brute beasts", s.145

1805 Lewis og Clarke passerte gjennom Amerikas villmark med Nez Perce-folket, WN s.29

1805 Lewis og Clarke passerte gjennom Amerikas villmark med Nez Perce-folket WN s. 29

1812 Tecumseh av shawnee-stammen døde på slagmarken da han forsøkte å beskytte sine områder mot invasjon WN s.21

1814 Andrew Jackson, senere USA's president, nedkjempet den organiserte motstanden fra indianere i det østlige Amerika - unntatt Florida. fa.43. Tobago blir britisk besittelse.ms.457

1819 Colombia blir uavhengig etter Simon Bolivars frigjøringskrig mot Spania. ms.376

1820 Missouri-kompromisset tillater slaveri i Missouri men forbyr det nord for 36.30' N. USA.59

1822 Frihetshelten De Sucre befrir Ecuador fra spansk herredømme. ms.379

The American Colonization Society opprettet en koloni nær Monrovia nær Liberia for frigitte negerslaver fra USA. Mange innfødte bekjempet negerkolonistene(helt frem til (1950-årene)ms.414

1825 Tasmansk opprør slått ned. Lederne henrettet.s.145

1827 Times: 60 tasmanere drept pga overfall, senere 70 drept, "dashing out their braines" s.146

1828 Andrew Jackson innsatt som president i USA. Fikk Kongressen til å vedta "Loven om forflytning av indianere." fa.44 Andrew Jackson (kalt Skarpe Kniv) av indianerne, hadde gjennom mange år drept tusenvis av Cherokeere, Chickasawer, Choctawer, Creeker og Seminoler (kalt "De fem siviliserte stammene") WN s.21

1829 Regjeringen plasserer tasmanerne i "reservat" i ufruktbart område, s.146

1830 5000 soldater samler tasmanere på en liten odde. Etter noen uker: ingen fanget, viste seg bare å være 300 igjen, s. 146

President Andrew Jackson lovfestet at indianerne skulle garanteres et området "så lenge de holder til der." WN s.22

Franskmennene invaderte Algerie. ms.356

Revolt blant innfødte i Indonesia ble slått ned av nederlenderne som innførte rigorøse lover for jordbruket på bl.a. Java. Bøndene ble tvunget til å dyrke kaffe, tobakk og bomull og selge til lave priser. ms.396

Britiske misjonærer kommer til Samoa-øyene.ms.467

1831 Balzac: "Chagrinskinnet" - her hyller B. Cuvier som århundrets poet som maner frem tilintetgjørelsen, døden...s.127

1832 Charles Lyell:"Principles of Geology": arter dør ut pga manglende smidighet og tilpasningsevne når ugunstige forandringer inntreffer ,s. 128 I kapittelet Extirpation og species by man sier han at vi har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet fordi vår fremferd utrydder dyr og planter. s.144

1834 John Howison:"European colonies in various parts of the world viewed in their social, moral and physical condition": sivilisasjonens velsignelse har allerede berøvet det amerikanske kontinent dets urinnvånere...Sør-Afrika kommer snart til å være i samme situasjon...pga europeiske sykdommer og egenkjærlige og fanatiske misjonærers despoti" s. 151

Kongressen vedtok En lov med sikte på å regulere handel og samkvem med indianerstammene og således bevare freden i grensedistriktene. WN s.22

1836 GA Robinson ville redde tasmanerne. Overtalte 200 tasmanere til å bli med i sikkerhet på Flinder's Island. s.146 Darwin besøkte Tasmania og skriver i dagboken: "at denne onde sirkel ble innledet med de ugjerninger enkelte av våre landsmenn begikk." s. 146

1837 Macgregor Laird:"Narrative of an Expedition into the Interior af Africa by the River Niger" om dampbåtene som bærer det glade budskap om fred og fordragelighet mellom mennesker til de mørke steder på jorden som nå er fulle av grusomhet." s.62

USA's president Martin van Buren sier at "ingen stat kan oppnå skikkelig kultur, sivilisasjon og fremgang så lenge indianere får lov til å oppholde seg der." 7000 soldater ble sendt inn for å samle cherokee-indianerne i konsentrasjonsleire. fa.44

13 000 cherokeer fordrives fra sine hjem i Georgia til Indianerterritoriet. Denne "Tårenes vei" kostet 4000 indianere livet. fa.46

Den meksikanske staten Chihuahua innførte en belønning for apasje-skalper: 100 pesos for voksen kriger, 50 pesos for kvinne, 25 pesos for barn. fa.78

1838 Herman Merivale foreleste i Oxford om "Coloni- zation and colonies" og sier at "den hvite rasen er bestemt av skjebnen til å utrydde den ville." s. 152

The Aborigines Protection Society ble dannet, denne org. kjempet gjennom 1800-tallet i stadig sterkere motvind...s. 153

JC Prichard:"On the extinction of human races". "De ville rasene" kan ikke reddes. Antropologisk forskning ga utrydderne et alibi ved å erklære utryddelsen for å være uunngåelig. s.152

Boerne/afrikaanernes "Voortrekkers", som satte kursen for Natal, ble massakrert av zuluene. MS.453

Tre millioner negerslaver på Jamaica. Etter mektig opinionspress i Storbritannia ble slaveriet opphevet på Jamaica 1838.ms. 405

1839 Boerne hevnet drapene på sine egne ved å drepe 3000 av 10 000 zuluer i slaget ved Blodd River. MS.454

Britene tar havnebyen Aden (i Yemen) fra araberne. Den blir sentrum i den britiske kronkolonien av samme navn. ms.470

1840 New Zealand under britisk suverenitet. Senere opprør blant maoriene da britiske nybyggere tok mer og mer av jorden.ms.423 Opprøret knust av britene.

1840-50 1 1/2 mio mennesker kom over havet til Amerika. ms.359

Tyske misjonærer og handelsfolk slo seg ned i Togo. ms.456 Togo tysk koloni 1885(s.d.)

1846 USA hadde overtatt store deler av apasjenes land fra Mexico. fa. 79

1848 Gull ble oppdaget i California WN s. 24

Samen Mons Petter Uren fant kobbermalm i Sulis- fjellene - som var hellige plasser for samene. el.69 Forsøksdrift fra 1886--

1849 Franskmennene utraderte befolkningen i Zaatcha Sahara. s. 195

1850 Herbert Spencer: "Social Statics". Skriver at imperialismen har tjent sivilisasjonen ved å utrydde de lavere rasene fra jorden. s.16

** Robert Knox: "The Races of Man. A fragment.": viser rasismen i fødselsøyeblikket: "kjente vi loven som ble deres opphav, vile vi også kjenne loven for deres utdøen...de mørke rasene har være de lyseres slaver...en fysisk, og følgelig også psykologisk, underlegenhet hos de mørke rasene i sin alminnelighet." s. 154

Knox: "Rase er alt: diktning, vitenskap, kunst, kort sagt: sivilasjonen avhenger av den." s.155

California ble Unionens 31. stat uten at Modoc, Mohave, Paiute, Shasta eller Yuma ble rådspurt. WN s.25

1851 Livingstone kartla traktene langs Zambesi og en rekke oppdagere, misjonærer og handelsfolk fulgte i hans spor.ms.471

1852 Franskmennene utraderer Laghouat i Sahara. De underlegne rasene ble drept og kastet i brønner s. 195 Kautokeino-opprøret blant samene mot undertrykkingen. Fem samer dømt til døden, åtte fikk livsvarig fengsel, en rekke andre fikk lange fengselsstraffer. el.57

1853 Enfield-geværer for britene s. 63

1854 Kansas-Nebraska-loven satte et kompromiss- vedtak om nordgrensen for slaveriet ut av kraft. ms.359

1855 Trefninger i Kansas over slavespørsmålet. USA.59

Eilert Sundt sier at taterne utgjør et humanitært og etnisk problem. Oppretter Fantefondet for omplassering av tatere. eju.263

1857 Dred Scott i Høyesterett beslutter å nekte svarte konstitusjonelle rettigheter idet de ikke er eller kan bli statsborgere. USA.59

1858 Gullrushet i Pike's Peak førte tusenvis av hvite gullgravere til indiansk jord. wn.60

1859 Darwin: Artenes Opprinnelse, s. 132

USA-tropper hevnet et angrep fra noen få ville navahoer ved å straffe Manuelito og hans folk WN s. 28

1859-62 Theodore Waitz: Anthropologie der Naturvolker. Undersøkelse av utryddelsestruede menneskearter, s. 173

1860- Anslagsvis 300 000 indianere i Amerikas forente stater og territorier. Antallet siden nybyggerne kom til Virginia var redusert med halvparten eller to tredjedeler. WN s. 25

4 000 000 negerslaver på plantasjene i sør i Amerika.ms.359

1862 Lincoln erklærer alle slaver frie fra 1. januar 1863 WN s. 30

Oberst Sibley tar 1700 Santeer tilfange, for det meste kvinner og barn, uten annen grunn enn at de var født som indianere. Flere barn ble slått ihjel under marsjen av hvite som sto langs ruten WN s. 52. 303 santeer ble henrettet pga angrep på hvite nybyggere.

1863 Robert Knox danner Antropologisk selskap, utpreget rasistisk. Første foredrag: On the negroes place in nature - her understrekes negrenes nære slektskap med apen. Etter et opprør blant sorte bønder på Jamaica sa Gordon Pim i selskapet at det var et filantropisk prinsipp å drepe innfødte. det var barmhjertighet i en massakre, sa han. s. 159

Staten Minnesota utbetalte 25 dollar for Sioux-skalper . wn. s.55

Little Crow av Santee-stammen ble drept. Nybyggerne som hadde drept ham fikk 25 dollar for skalpen samt 500 dollar i ekstrabelønning. wn.s.56

Første skipslast med 770 Santeer fraktet med båt fra Minnesota til reservat i Dakota. wn.s.56

1864 W.Winwood Reade: Savage Africa: spår at Afrika blir delt mellom England og Frankrike. "Det er et eksempel på den naturens velgjørende lov som sier at den svake må bli oppslukt av den sterke". s.160

Antropologisk selskap i London: debatt om de lavere rasers utdøen. s. 161

Oberst Chivington ga ordre om å drepe cheyenner når og hvor man fant dem. wn.65

Sand Creek-massakren. Selv om De forente staters flagg hang over leiren drepte soldatene med Chivington som leder alle cheyennene i leiren. wn.79. I en tale i Denver før massakren uttalte Chivington at man måtte skalpere alle indianere - også barn: "Av luse-egg blir det lus!" wn.81 Etter massakren var 105 kvinner og barn og 28 menn døde. I offisiell rapport hevdet C. at han hadde drept mellom 400-500 krigere. s. 82

1865 Opprør blant frigitte negerslaver på Jamaica. Guvernøren lot henge to av opprørslederne.ms.405 1866 Frederick Farrar: Aptitude of the Races - forelesning om raseinndelingen: ville, halv- siviliserte og siviliserte(ariske og semittiske) s. 165

1867 Franskmennene fullfører sin erobring av Sør- Vietnam og gjør Mekong-deltaet til fransk koloni (Cochin-China).ms.468

1868 William Greg: artikkel i Frazer's Magazine: om at "det naturlige utvalgs rettferdige og helsebringende lov" som er satt ut av spill. Bare ved å utrydde andre kan vi unngå det rasemessige forfall. s. 167

Georg Gerland: Uber das Aussterben der Naturvolker spesialstudie i utryddelsesproblemet: ingen naturlov at naturfolk må dø ut. Ingen av dem mangler legemlig eller åndelig evne til utvikling. s. 174

Traktat undertegnet mellom høvding Red Cloud og hans høvdingekolleger som garanterte sioux'ene og andre stammer omtrent halvparten av dagens South Dakota. I likhet med andre traktater ble heller ikke denne overholdt av de hvite. USA.64

Massakren ved Washita-elven. 7.kavaleri under ledelse av Custer skjøt og red ned kvinner og barn i Cheyenne-leiren. fa.64

General Sheridan:" The only good Indians I ever saw were dead." Dette ble den amerikanske aforismen: The only good Indian is a dead Indian BWN s.137

Ratifisering av 14.amendment, som gir borger- rettigheter til de svarte. USA.59 Dette fører til motstand i sør-statene og nordstatene sendte tropper, men makthaverne klarte ikke å gi negrene likestilling.ms.360

Tyske handelsfolk kom til Kamerun og underla seg ganske fort hele landet. ms. 409

1869 Britene går over fra Enfield-geværer til Martini- Henry. Franskmennene: Gras-geværet. Tyskerne: Mauser. Viktig for imperialismens utvikling. s.64

Siste tasmanske mann døde - s. 147

Francis Galton(Darwins fetter): Hereditary Genius "Trolig er ingen dyreart overhodet i løpet av en periode av jordens historie blitt utsatt for en slik ødeleggelse over så store områder og så forbløffende hurtig, som det ville mennesket." Galton fikk mange elever, ikke bare i Tyskland. Statens inst. for rasebiologi i Uppsala fantes fremdeles helt opp til 1950-tallet. s. 169

Somalia delt mellom franskmennene, britene og italienerne. ms.438

1870-- Omfattende nedvurdering av samene og all samiskhet. el.74

Franskmennene utforsker Kongo for alvor. ms.410

1871 Darwin: Menneskenes avstamning: "I en fremtid, som regnet i århundrer ikke er særlig fjern, kommer de siviliserte menneskerasene med sikkerhet til å utrydde og erstatte de ville rasene overalt i verden." s. 133

Indianerjakt for fullt i Argentina. Finansiert med obligasjonslån - hvert lån ga rett til 25oo hektar av indianerland. s. 143

Kongressen i USA opphevet alle avtaler med indianerne og begynte å opprette de sterkt reduserte reservatene som eksisterer i dag. USA.64

1874 Quanah Parker og hans comancher ble jaget på flukt av store styrker kavalerister, som brente alle forsyningene deres og drepte 1400 hester. I 1875 overga Quanah og en håndfull menn seg. fa.75

1874-76 1. Ashanti-krig (Lord Garnet Wolsey ledet britene i kampene.) s. 72 . Britene gjorde kystregionen i Gullkysten(senere Ghana,1957) til koloni i 1874. ms.388

1876 Siste tasmanske kvinne, Truganini, døde . s. 147

1877 Høvding Joseph og hans nez-perce-indianere overga seg til general Miles etter lang tids flukt med kavaleriet etter seg. Det var bare 87 krigere i live. Josephs kone var balnt de døde. fa.94

Nord-statenes okkupasjon av sør-statene endte, og sør-statenes hvite borgere opprettholdt raseskillet med terror og lover helt frem til langt ut i 1950-årene.ms.360

Tobago blir britisk kronkoloni for sukker og kakao-produksjon med innfødte og innførte slaver.ms.457

Sir Henry Morton Stanley utforsket Kongo-elven (senere Zaire) og fikk i oppdrag av kong Leopold II av Belgia å slutte avtaler med høvdingene i området.ms.470

1878 Høvding Joseph og stammen ført til Indianer- territoriet, hvor mange døde pga hett, tørt klima. Joseph døde i 1904 fa.94

1883 Herbert Spencers bok "Utviklingslære" utkom på svensk. Dermed fikk sosialdarwinismen gjennombrudd i Norden. Kampen for tilværelsen er en rensningsprosess som foredler slekten gjennom naturlig utvalg. Samene ble nå beskrevet i negative vendinger. el. 77

1880-- Ernst Haeckel, tysk biolog, ga ut "Naturlig skapelseshistorie på svensk. Den nordeuropeiske rasen, særlig briter og tyskere, sto høyere enn andre raser pga hjerners høyere utvikling. el.77

1880 Lærerinstruks for de lappiske og kvenske overgangs- distrikter i Tromsø stift(som også omfattet Finnmark) forordnet at samisk og kvensk skulle fjernes fra all undervisning. el.80

1884 Eduard von Hartmann: Philosophy of the Unconscious: "Like lite som man gjør hunden hvis hale skal skjæres av, noen tjeneste ved å skjære den av gradvis, tomme for tomme, like lite humant er det å forlenge dødskampen for ville folk, som befinner seg på randen av utslettelse, med kunstige midler." s. 17

Kamerun proklamert som tysk protektorat.ms.409 Bygde jernbaner og opprettet gummiplantasjer med svarte slaver. Senere delte England og Frankrike Kamerun mellom seg (1919)

Kongo ble Fransk Kongo etter Kongo-konferansen i Berlin 1884-85. ms.410

Franskmennene tok Annam og Tonkin (Sør-Vietnam) ms.468

1885 Franskmannen Vieille oppfant nitroglyserinet. dette førte til maskingeværet som britiske kolonitropper straks ble utstyrt med. s. 66

General Crook ble sendt ut etter apasjehøvdingen Geronimo. Crooks hær var på 3000 mann. Geronimo rømte. Senere ble 5000 mann sendt etter ham. fa .83

Togo blir tysk koloni.ms.456

1886 Tjue års krig med indianerne slutter idet apache. høvdingen Geronimo overgir seg. USA.59

Tre svenske offiserers rapport fra Afrika ble fremlagt for Svensk sallskap for antropologi og geografi.

Frikirkelederen PPWaldenstrøm i Sveriges Riksdag: "Når den nomadiserende folkestammen har fylt sin misjon som sådan og ikke kan gå over til en annen tilværelsesform. må den dø ut." e. 79

1887 "Tre år i Kongo", de 3 svenske offiserene i kong Leopolds tjeneste utgir rapporten i bokform s. 26-27

1889 British South Africa Company satte koloni- politikeren Cecil Rhodes til å administrere landet.ms.471

1890 Stanley: Inn darkest Africa, om "redningsaksjonen" for Emin Pasja (150 000 ex.) s.55-56

Zanzibar blir britisk protektorat. ms.455

Tyskerne annekterer hele Tanganyika.ms.455

Massakren ved Wounded Knee. Høvding Big Foot og hans menn ble angrepet av Blåjakker med mitraljøser. 180 indianere mistet livet, blant dem Big Foot. De døde ble dumpet i massegrav uten noen som helst seremoni. Med dette endte den røde manns kamp mot de hvite inntrengerne for godt.. fa.104

1890- Burundi og Rwanda ble innlemmet i Tysk Øst-Afrika.ms.370

Niger ble besatt av franske styrker. Det tok lang tid før de klarte å slå ned de innfødtes motstand. ms.424 (fransk koloni 1922)

Uganda blir britisk protektorat med kaffe- og bomullsplantasjer. ms.465

1891 Fox Bourne: The other side of Emin Pascha Expedition, sterk kritisk til Stanleys eksp. s. 56

Carl Peters(ty): Die Deutsche Emin Pascha Expedition, hvordan Peters tvang vagogo- folket til underkastelse, s. 64 ff

Friedrich Ratzel: Antrhopogeographie, grunnlaget for tysk rasebiologi og tysk kolonialisme, s. 175 ff

Kong Leopolds gummi-dekret som påla de innfødte leverings- og arbeidsplikt n.d.g. gummi og elfenben. s. 34. Opprettet ved hjelp av Morton Stanley kolonien Belgisk Kongo som privat eiendom.ms.366

1893 Thomas Huxley: On Extinction, beskriver den biologiske vitenskapens sørgeligste kapitel: skildringen av den langsomme og ubønnhørlige utslettelsen av kjempende liv, s. 98

Alexander Tille: Volkdienst: om den sterkeste rasens rett til å tilintetgjøre den lavere. s. 179

1894 British Africa Company beseiret matabelefolket, i Rhodesia, beiteland delt ut til hvite spekulanter og lykkejegere, s. 77, ms. 434

Benjamin Kidd: Social Evolution, om kampen mellom rasene, den rase som vil beholde sin plass i konkurransen, hører utryddelsen av andre raser til de strenge, ubøyelige vilkårene. s. 169

"Alldeutsche Blatter": Det alltyske forbundets avis skrev om at den germanske rasens livsbetingelser bare kunne sikres ved "alburom", man skulle ikke la seg hindre av slike mindre- verdige folk som tsjekkere, slovenere og slovaker. s. 180

1895 HG Wells: The Time Machine ("killing the brutes") s. 93 ff

Kenya blir britisk protektorat. ms.410 Tyskland og England delte Øst-Afrika i interessefærer.

Senegal ble fransk koloni. ms.436

1896 Baden-Powell slo ned opprør blant matabelefolket, dreper 200 innfødte til en pris av bare en fallen europeer.s. 77

2.Ashanti-krigen, lederen av fortroppen, speider- general Baden-Powel, ble skuffet over at de innfødte overga seg uten kamp, s.72

HG Wells: The Island of Dr. Moreau: om å maksimere smerten og derigjennom påskynde utviklingen, s.94

Joseph Conrad: En fredløs på øyene (anmeldt av HGWells) samler Conrad de innfødtes kritikk på kolonialismen i bildet "the invisble whites", som dreper uten engang å være til stede. s. 95

Spanjolene fant opp "konsentrasjonsleir" på Cuba s. 181

"Dere kan utrydde oss. Men stjernenes barn blir aldri hunder."(Somabulano, Rhodesia)

Høyesterett i USA støtter Sørstatenes segregasjons- lover om "separat men lik" behandling av svarte. USA.59

Madagaskar ble fransk koloni. ms.416

Franskmennene annekterer Øvre-Volta.ms.473

Vergerådsloven i Norge.eju.264

 

1897 RH Bacon: Benin - The City of Blood, beskrivelse av Benin-kongens menneskeofringer osv, for å rettferdiggjøre britisk angrep på de ville, s. 75

 

22/6-1897 Feiringen av den britiske ekspansjonspolitikken i Afrika (koloniene, imperialismen). R.B.Cunninghame Graham: Bloody Niggers, blødende ironi om at alle ville folk egentlig er jævla niggere som må utryddes, s. 100 ff

 The Century Magazine: E.J. Glaves dagbok fra Kongo offentliggjort i all sin grusomhet om hvordan de innfødte skal behandles(Glave med i Stanleys ekspedisjon). Endrer syn da han ser hvordan barn blir pisket. s. 31 ff 

Dum-dum-kulen oppfunnet. Ble forbudt i krig mellom siviliserte stater men tillatt for storviltjakt og kolonikrig. s.. 67 

Friedrich Ratzel: Politische Geographie: Ratzel grunnlegger av Det alltyske forbund, som hadde tysk kolonialisme på programmet. s. 176 ff

Hitler fikk denne boken da han satt i Landsberg-fengslet i 1924. 

Sokneprest Jakob Walnum tok initiativ til Foreningen til motarbeidelse av Omstreifervesenet(senere Norsk Misjon blant hjemløse, idag Kirkens Sosialtjeneste) Først i 1989 stoppet Sos.dep. millionbevilgninger til organisasjonen.eju.264

 

1898 George Schweizer: Emin Pascha, his life and work, compiled from his journals, letters, scientific notes and from official documents, bok fra Emins synsvinkel.  

Omdurman-slaget: første gang ble hele det europeiske arsenalet brukt i kolonikrig: kanonbåter, repetergevær og dum-dumkuler. s. 67 . En anglo-egyptisk hær invaderer Sudan. Winston Churchill kjemper som kavaleriløytnant i slaget ved Omdurman.ms.450 

Benjamin Kidd: Control of the Tropics, behandler temaet: de som representerte sivilisasjonen i koloniene var "usynlige", drepte på avstand, ingen i hjemlandet visste i detalj hva de holdt på med.s. 96 

HG Wells: War of the Worlds, her er kritikken av kolonialismen mer uttalt, skrevet under den orgien av blåøyd selvgodhet som den britiske imperialismen da henga seg til. s. 97 

Englands statsminister Lord Salisbury i Albert Hall: "Man kan grovt inndele verdens nasjoner i de levende og de døende." s. 171 

Heinrich von Treitschke: Politik: folkeretten blir en floskel hvis man skal benytte dens grunnsetninger også på barbariske folk. For å straffe en negerstamme må man brenne dens byer, uten å statuere slike eks. kan man ikke utrette noe der.s 191 

Mali ble fransk koloni. ms.417 

1899 W. Churchill: The River War: beskriver slaget ved Omdurman, s. 80 ff 

Felles britisk-egyptisk styre av Sudan. Men ettersom britene allerede hadde kontrollen over Egypt, ble Sudan i realiteten styrt av britiske guvernører og offiserer. ms.451 

Den norske stat forbød reindrift i 33 kommuner.Trollheimen, et område som samene hadde brukt i rundt 300 år, ble heller ikke anerkjent som reinbeitedistrikt. el.71 

Danske ha handelsstasjoner spiller en dominerende rolle i slavehandelen langs kysten av Togo.ms.456 

  1. Samoa-øyene blir delt mellom Tyskland og USA.ms.468

Løsgjengerloven i Norge. eju.264 

Omstreifer-organisasjonen påla dampskipsselskaper å nekte å ta med tatere som passasjerer. eju.264 

1901 Friedrich Ratzel: Der Lebensraum, grunnlaget for nazismens kamp for å få livsrom. s. 186

 

1902 I "Reglement om Salg av Statens jord i Finnmark" ble det fastlagt at jord bare kunne selges til kjøpere som leser og skriver norsk og som bruker norsk i det daglige liv. el.76 

1903 Mauretania ble franks protektorat.ms.418 

1904 Den tyske general von Trotha gir ordre om at hererofolket skulle utryddes. s. 181.Ordet konsentrasjonsleir, oppfunnet av spanjolene på Cuba, anglifisert av amerikanerne og gitt tilbake til engelskmennene under boer-krigen, gjorde sin entre i tysk språk og politikk.s. 181 

Lovforslag om at samene må vike plassen for utviklingen: "Det tilsiges Udviklingens ubønnhørlige lov. Kulturlivets Fremadskriden med Tilbagetrængen af det gamle Naturlivs Former har historisk berettigelse." el.75 

1905 Den sentral-afrikanske republikk ble fransk koloni. ms.437 

Innfødte i Tanganyika gjør opprør mot tyskerne. Området sør i landet blir slagmark for tyske og allierte tropper under 1.verdenskrig. 

Tchad blir franske koloni. ms.455 

1906 Vindern Biologiske Laboratorium opprettet for å forske i rasebiologi. Leder for dette var dr. Jon Alfred Mjøen. Forsket på samene. 

1907 Edward Wilhelm Sjøgren: I palmenes skygge, misjonær Sjøgren beskriver grusomheter mot de innfødte på en katolsk misjonsstasjon. s. 30 

Kongelig resolusjon gir Omstreifer-org. i oppdrag på statens vegne å forestå det fremtidige arbeid med bosetting av omstreifere.eju.265 

1908 Kong Leopold II overdro sin private koloni Belgisk Kongo(senere Zaire) til den belgiske stat.ms.366 

Svanviken arbeidskoloni for omstreifere opprettet. eju.265 

1909 Geronimo døde i reservat etter ha vært brukt som en slags utstillingsfigur av de hvite i opptog og utstillinger. fa. 83 

1912 Paul Rorbach: Den tyske tanken i verden, sjefen for tysk innvandring i Sør-Afrika, beskriver sin kolonifilosofi: "Ingen falsk filantrop eller raseteori kan overbevise fornuftige mennesker om det å bevare en og annen kafferstamme i det sørlige Afrika...er viktigere for menneskehetens fremtid enn utberedelsen av de store europeiske nasjonene og den hvite rase overhodet." s. 182 

Marokko ble delt mellom Spania og Frankrike. ms.418 

1913 Eugene Fischer: Rehobotten Bastards und das Bastardiserungsproblem beim Menschen. Denne boken dannet grunnlaget for Nurnberg-lovene, det vitenskapelige grunnlaget for rasepolitikken 

1914 KUD gir misjonen i oppdrag å administrere Verge-rådslovens befatning med omstreiferbarn.eju.265 

1919 Britiske styrker åpner ild mot demonstranter i Amritsar i India. 379 drept, 1200 såret. Frihetskampen blir mer forbitret. Gandhi trår snart inn på scenen med ulydighetskampanjer. ms.395 

Engelskmennene og franskmennene delte Kamerun mellom seg. ms.410 

1922 Gruveindustriens hvite arbeidere i Sør-Afrika gikk til streik fordi selskapet ville oppheve rasebarrieren. MS.454 

Niger ble fransk koloni. ms.424 

1924 Skoledirektør Brygfjell i Finnmark uttalte om samene at de var så degenerte som folk at det var liten vits i å lære dem noe. Målet var å utrydde den samiske kulturen. Ikke bare myndighetenes politikk nedvurderte alt samisk, men også samfunnet ellers: samene er dumme, snyltende, upålitelige, skitne. Hamsun beskriver samene som parasitter som "vanker i utkantene, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk." el.88 

Kongressen i USA gir statsborgerskap til amerikanske indianere. USA.60 

1925 Firestone Rubber Company fikk konsesjon på vidstrakte jordarealer i Liberia. Verdens største gummiplantasje. ms.414 

Druserne i Syria gjorde opprør mot franskmennene, som gikk til massivt bombardement av Damaskus for å bekjempe nasjonalistene. ms.453 

1925-27 Adolf Hitler: Mein Kampf, beskriver hvordan Tyskland og England skal dele verden mellom seg.s. 189 

1927 Offentlig komite oppnevnt for å se nærmere på omstreiferspørsmålet. Overlege Johan Scharffenberg, Ingvald B.Carlsen fra Norsk Misjon er med. Begge aktive i samtidens debatt om rasehygiene.eju.266 

1929 Overlege Nitter i Skien foretok ikke mindre enn 72 steriliseringer av tatere.eju.268 

1930 W.Churchill: Ungdom, om Omdurman-slaget i 1899. "Aldri mer vil verden få se maken til slaget ved Omdurman. Det var siste leddet i den lange rekken av effektfulle kamper som med sin livfullhet og majestetiske prakt har gjort så meget til å gi krigen glans." s. 67 ff 

1932 Biologen Jon Alfred Mjøens bok "Det norske program for rasehygiene" utkommer.eju.267. Ingeborg Aas: Hvordan samfundet bedre kan beskytte seg mot åndssvake: her nevner hun at homoseksuelle, omstreifere, alkoholistene og de ånsdsvake bør falle inn under den nye Straffeloven. Omstreiferne er defekte og psykiske undermålere.eju.267-68

 1933 Hitler overtar som rikskansler i Tyskland.Veien frem mot livsrom er åpen på bekostning av jøder, sigøynere, slaviske folk, homoseksuelle, politiske motstandere, Jehovas vitner osv. Den ariske rases kamp tar til for alvor. Den store fienden, eller satan, er jødene.

Konsentrasjonsleirene i Tyskland åpnes.

Oslo Politikammer mener Norge må avslå søknader fra jøder i Tyskland om opphold i Norge fordi forholdene i Tyskland kan bli så vanskelig at man ikke kan sende jødene tilbake igjen(!)

Jon Alfred Mjøens "Vern våre landegrenser" utkommer: Ingen sociale millioner kan vaske vekk bastardens sjelelige defekter. eju.267

Nasjonalistpartiet og Det sør-afrikanske parti slo seg sammen til Det forente parti. Den ekstreme nasjonalisten dr. Daniel Malan brøt ut og stiftet et parti som var påvirket av den nazistiske rasepolitikken. MS.454

1934 Overlege J.Scharffenberg med avisartikler i Arbeiderbladet med tiltak overfor omstreifere, internering, sterilisering osv. eju.266

Stortinget vedtok steriliserinsgloven mot en stemme: Samfundspartiet ved G.E.Bonde, varamann for B.D.Brochmann.

Martin Tranmæl støtter hans syn. i boken "Hovedpunkter i arvelæren", utgitt av AOF, heter det at samfunnet har rett til å gripe inn med rasehygieniske tiltak. eju.266

1935 Sjøsamene ved Varangerfjorden lever i ytterste fattigdom. el.89

Mussolini erobret Etiopia. ms.382 Frigjort av britene(!) i 1941.

1936 Generalsekretær Carlsen i Norsk Misjon tilrår sterilisering av en 13 årig taterjente i fosterhjem... pga hennes vilde og vettløse erotikk.eju.268

1937 Ingvald B. Carlsen i Norsk Misjon utk. med "Sosial Håndbok": Det er ikke gjort i en håndvending å utrydde ugress som har hatt så lang tid til å feste rot...Det vil ligge nær at man opptar til drøftelse de rasehygieniske spørsmål som knytter seg til omstreiferspørsmålet. eju.267

1938 Paul Krunse: Das Volksbuch unsere Kolonien

Jon Alfred Mjøen: "Racehygiene".

1939 Britene og franskmennene gir Hitler Sudet-land, på denne måten selger de Tsjekkoslovakia, for å slippe krig mot Tyskland. Hitler går inn i Polen.

1940 Internasjonal kongress for rasehygiene i Wien

1942 Wannsee-konferansen: SS-ledelsen kommer fram til den endelige løsningen på jødespørsmålet. De mest effektive og grusomme avlivningsmetoder pønskes ut i landlige og hyggelige omgivelser ved Wannsee i Berlin.

1945 USA atombomber Hiroshima og Nagasaki. Interneringsleire av alle japanere bosatt i USA fungerer som de reneste konsentrasjonsleirene. USA.60

1948 President Malan i Sør-Afrika går inn for full segregasjon mellom rasegruppene(apartheid). Etterfølgerne Strijdom, Verwoerd, Vorster, Botha fremmet lover for fullt raseskille på alle områder. MS.454 Opprettet bantustans. Passlovene satte strenge grenser for svartes bevegelsesfrihet.

1950- Statens institutt for rasebiologi i Uppsala, Sverige var fortsatt i drift. s. 169

1954 Amerikanske myndigheter begynte å oppheve sin kontroll over indianerreservatene. fa. 109

Høyesterett i USA går enstemmig imot raseskille i offentlige skoler. USA.60

Opprør i Algerie mot franskmennenes kolonistyre.ms.356

1955 Martin Luther King jr. leder en effektiv boikott av det segregerte buss-systemet i Montgomery, Alabama.USA.60

Høyesterett i Norge fradømte flyttsamene fiskerett til fordel for fastboende bønder. I Norsk Rettstidende heter det: det må stå staten fritt for å ordne grensene for sin eiendom uten hensyn til samenes rettigheter etter reindriftsloven. AS.41

1960 Sharpeville-massakren i Sør-Afrika. Demonstranter mot passlovene blir skutt. 70 drept, 180 såret. MS.454

Belgia gir avkall på Kongo etter internasjonalt press. ms.366

1962 Algerie uavhengig republikk etter mange års ødelegende kolonikrig med franskmennene.ms.356

1963 Presten Knut Myhre ved Svanviken arbeids-koloni: Vi prøver bevisst å utrydde folks egenart, løsrive dem fra forbindelsen med slekten....eju.269

1964 Tre svarte borgerrettsforkjempere drepes i Mississippi. Borgerrettsloven trer i kraft. USA.60

Fra 1945 til nå har nesten 2 mio mennesker emmigrert fra Europa til Australia.ms.364

Bahama-øyene fikk indre selvstyre etter å ha vært britisk kronkoloni.(selvst.1973)ms.364

1965 USA starter bombingen av Nord-Vietnam.ms.468

1967 Aboriginerne i Australia fikk stemmerett(!!). ms. 364

1968 Martin Luther King jr. myrdes i Memphis, Tennessee.USA.60

1969 550 000 amerikanere inn i krigføringen i Sør-Vietnam.ms.469. Krigen varer frem til fredsavtalen i 1973.

1970-71 Indiansk okkupasjon av Alcatraz i 19 mnd. fa.110

1973 Indianere okkuperte en landsby i Pine Ridge- reservatet i Sør-Dakota. Aksjonen ble kjent som "den andre kampen ved Wounded Knee." fa.110

1989 Datatilsynet pålegger Norsk Misjon å avhende arkivet over omstreifere. Det er nå i Riksarkivet.eju.271

1991 "Egentlig burde man utrydde alle jøder og negre. -Vi kommer til å seire. De andre rasene kommer til å forsvinne og dø ut."( Vitt arisk motstånd, Sverige)

Campingplass ved Solør: Skilt med "Reisende ingen adgang"(gjelder sigøynere og tatere).eju.271

1993 Dødsliste og trakasseringslister i Norge over anti-rasister, etter mønster fra Tyskland.

1994 1.januar: Etter mange års forfølgelser og utbytting gjør fattige indianske bønder opprør og tar fire byer i det sørlige Mexico. Dette er en kamp for å få råderetten over egen jord.

 

 

 (fortsettes…)

 


Tilbake til FABULA