Dag Ove Johansen

S T O R M N A T T


En stormnatt i august 1945 fant Salten-fiskeren Simon Aslaksen en bevisstløs mann i naustet - og etter det ble livet aldri det samme for ham og hans kone Karen. "Stormnatt" er en fabel som forteller at menneskene tross alle fremskritt er fulle av fordommer og har vanskelig for å godta den som er annerledes og ikke passer inn i et gitt mønster. Utkom høsten 1988. Er utsolgt fra forlaget og finnes bare i bibliotekene.

Nettutgaven har manglet de siste kapitlene siden 1999(!). Endelig er alt lagt ut. Det skjedde i all hast den 29.desember 2001(!!) etter lang tids opphold - altfor lang tid....


o    DEL 1 DRAUGEN (kap. 1-7)

o    DEL 2 VENDEPUNKTET (kap.8-16)

o    DEL 3 RINGEN ER SLUTTET (kap.17-25 og Epilog)


Tilbake til treffpunkt FABULA


Norge HyperBanner           Advertisement
Medlem av HyperBanner Norge