Erling Lorentzen mot Regnskogsindianerne

-------------------------->

Aracruz Celulose eies av bl.a. Kong Haralds svoger Erling Lorentzen. Fabrikken ligger midt inne i regnskogsindianernes land. I kjent kolonialistisk stil kjører denne hvite mann over de innfødte og deres rettigheter. Erling Lorentzen har tilbud indianerne 2000 hektar av dette enorme landområdet som Aracruz kontrollerer. Det verste med denne saken er at myndighetene i Brasil har avgjort det hele i retten:

Regnskogsindianerne, Tupinikim og Guarani, får 2571 hektar, ikke en bit mer. Dette utgjør mindre enn 10 % av det indianerne krevde. Dette minner jo sterkt om det tilbudet Lorentzen selv kom med til indianerne. Her har altså kongens svoger tråkket ned disse rettsløse menneskene i mudderet, med støtte fra brasilianske myndigheter. Vi vet fra før hvordan Brasil har behandlet sine urinnvånere. Derfor kom det ikke som en overraskelse at Erling Lorentzen fikk den støtten han ønsket fra de lokale myndighetene.


Visepresidenten i Brasil skulle egentlig besøke Norge i begynnelsen av mars, men Kongens svoger, Erling Lorentzen, sørget for at besøket ble avlyst for å unngå oppmerksomhet omkring indianerkonflikten i Brasil. Lorentzen eier store landområder i Brasil og er en sentral aktør i konflikten med indianerne.


Oppdatert 19.04.2008: 

Denne nettsiden har vært opp siden 1997!

I dag stod følgende å lese i Aftenposten: Aracruz gir opp overfor regnskogsindianerne og tilbakefører store områder. Les mer her:

http://www.nettavisen.no/verden/article1770986.ece

 


Send dine mishagsytringer til

Aracruz Celulose SA!!!!!!!


Tilbake til FABULA Rasa

Tilbake til FABULA