Kritisk blikk på Scientologien

Ved Dag Ove Johansen (forfatter/lærer)

Scientology - no need for a new religion

Dag Ove Johansen (writer/teacher)

Scientologien

Scientology

For mange år siden begynte jeg å interessere meg for science fiction. Jeg leste mesteparten av det jeg kom over av amerikansk og engelsk litteratur innenfor denne sjangeren. Mange pekte seg ut som mesterforfattere: Arthur C.Clarke, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, A.E. van Vogt osv.

Men det var mange elendige forfattere innenfor sci-fi-verdenen, blant dem var en viss L.Ron Hubbard. Han skrev så dårlig at det var vondt å lese ham, både personbeskrivelser og plot var langt under det man forventer av noen som kommer på trykk i bokform. Det gikk også dårlig med Hubbard. Han tjente dårlig til livets opphold ga etter hvert opp sci-fi-skrivingen. Heldigvis for leserne.

Men han fikk en annen ide:

Han bestemte seg for å konstruere en religion som skulle fange folk inn i et nett det var vanskelig å komme ut av og slik redde verden i Scientologiens navn. Og samtidig tjene penger på det.

Dette lyktes han meget godt med.

Men spørsmålet er: Trenger vi flere religioner når vi vet at Jesus Kristus kom for å lære oss å kvitte oss med dem?

Tilbake til Fabula Rasa

Tilbake til Fabula

Dag Ove Johansen dagoj@online.no

Many years ago, I took an interest in reading science fiction books. I read a lot of American and English sci-fi-novels and short stories. There were some very good and capable writers: Arthur C.Clarke, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, A.E. van Vogt etc.

But I found a lot of lousy writers in the fantastic world of science fiction, among them was one L.Ron Hubbard. He wrote so bad that it hurt reading him. I gave up after a couple of his horrible novels. And as one could foresee: he soon gave up writing sci-fi because no one wanted to read the shit. He then had to find something else to hang on to in order to make a living.

Well, he thought, what about making a new religion in order to catch a lot of people and their money - if they had any?

After some years he wrote his bible and today a whole bunch of followers try to save the rest of the world in the name of Scientology. And at the same time making money on this Hubbardism.

The fundamental question is:Do we really need another religion in this religion-strucken world as we all know that Jesus came to help us getting rid of religion - and teach us how to live together in a positive way?

Back to Fabula

 

Dag Ove Johansen dagoj@online.no

 Avsløringer om Scientologien

 Scientology exposed!