NORGES ROLLE I IRAK

Den norske bildekunstneren Rolf Groven setter ting på

spissen i sine malerier.

Av og til trengs det en liten oppvåkning...

 

 

TIL ROLF GROVENS BILDEARKIV

TILBAKE TIL FABULA