presenterer:

JAGUARENS DØD 

av DAG OVE JOHANSEN

GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

Nødvendig oppdatering 7. mai 1998. Nødvendig oppdatering 8.november 1998. Nødvendig oppdatering 15.november 1998. Nødvendig oppdatering 26.oktober 1999. Nødvendig oppdatering 18.02.2001..Les om magnetpolskifte på Institutt for teoretisk astrofysikk (01.05.2002)

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

 

Du er besøkende nr.

 

I 1995 utkom boken "The Mayan Prophecies" skrevet av Adrian Gilbert og Maurice Cotterell. Forfatterne beskriver hvordan maya-indianernes meget avanserte kalender forteller at dette folket på en eller annen uforklarlig måte hadde tilegnet seg en meget eksakt kunnskap om solflekk-syklusene, noe vår tids astrofysikere burde tatt lærdom av. Forfatterne utforsker samtidig den populære myten om Quetzalcoatl og dens utgangspunkt i

mayaenes ideer om sol-syklusen. De viser videre forbindelseslinjene mellom den før-Columbianske sivilisasjonen i Sentral-Amerika og Den gamle verden, særlig Egypt. De avslører også at Maya-kalenderen spår vår egen sivilisasjons undergang, "Jaguarens tidsalder", ved den femte og siste "sol"'s slutt den 22.desember år 2012. Dette skyldes, ifølge Cotterells solflekk-teorier, en plutselig reversering av jordens magnetfelt som et resultat av solens endrede magnetfelt.

Ifølge mayaene byttet solen sine magnetiske poler den 12.august 3114 f.Kr. Som en konsekvens av dette må også jorden skifte poler, men dette skjer meget forsinket i forhold til solens polskifte. Etter mayaenes kalender vil jordens magnetfelt endres dramatisk 22.desember 2012. De hevdet dette ville føre til slutten for jordens sivilisasjoner slik vi kjenner den. Forskere sier at det ikke er helt enkelt å forutsi hva som vil skje hvis jorden skifter magnetpoler, dette fordi det er helt avhengig av hvordan skiftet skjer. Skjer skiftet langs den gamle magnetpol-aksen, vil det ikke få særlig store konsekvenser. Det mest sannsynlige er imidlertid at magnetpolene foretar en rask vandring rundt jorden. Et slikt "vandrende" polskifte vil få enorme konsekvenser, slik nordmannen Roger Aak beskriver det: 

"Jorda snurrer rundt sin akse som går gjennom de geografiske polene. Denne aksen slingrer frem og tilbake, noe som er årsak til årstidene. Ved et "vandrende" magnetpolskifte vil denne slingringen bli ekstremt forsterket. Jorda, som er deformert (flattrykt ved polene) på grunn av rotasjonen, vil plutselig begynne å deformeres etter et stadig skiftende mønster fordi rotasjonsaksen vil forflytte seg. Jordskorpa vil bryte opp på uttallige steder mens magma vil flomme ut gjennom bruddene. Jordskjelv vil gjennomryste hele jordoverflate i flere hundre år, alt mens jorda stabiliserer seg sakte men sikkert til sin opprinnelige tilstand. Sola vil gå opp og ned til ville tidspunkter, f.eks. opp midt på natta og ned midt på dagen. Elver vil to ganger i døgnet renne bakover og to ganger i døgnet renne forover. Slik kan det bli hvis mayaene får rett i at jordas magnetpoler bytter plass. Unektelig skremmende!"  

Forskeren Immanuel Velikovski beskriver det på samme måte i sin bok "Earth in Upheaval". Det har alltid vært spekulert omkring dommedag i forbindelse med overgangen fra ett årtusen til et annet. Her har nesten alle religioner sine myter. Maya-indianerne var intet unntak fra denne regelen. Bibelen, som er den kristne verdenens hellige bok, viser til en rekke profetiske spådommer som kan minne om mayaenes endetids-spådommer. Forskjellen mellom de bibelske profeter og mayaene er at sistnevnte hadde tilgang på en astronomisk kunnskap som selv dagens vitenskapsmenn kunne missunt dem. Deres kalender hadde et tidsspenn på tusenvis av år, men den var likevel like nøyaktig som vår datastyrte tidsregning anno 1997.  

Årets El Niño blir av forskerne regnet som den kraftigste i dette århundret. Alt nå fører denne oppvarmede havstrømmen i Stillehavet til dramatiske hendelser på kloden. For 14-15 år siden førte den til milliardskader langs Stillehavskysten. Den nye utgaven sies å bli langt verre. På grunn av de endrede havstrømmene endres klimaet i de berørte områder dramatisk. Der det nå burde vært nedbør, er det tørke. Der det normalt er tørkeperioder på denne tiden av året, styrter regnet ned i store mengder. Flere klimaforskere heller nå til den oppfatning at solens intense liv er den bakenforliggende årsaken til El Niño. I tillegg hevder mange at jordens klima og velbefinnende må finne seg i å styres av solens endringer i solflekkantallet, som følger en rytme på omkring 11 år mellom solflekk-maksimum (høyest antall solflekker i løpet av et år) og solflekk-minimum.(laveste antall solflekker pr. år).

Ifølge "The Mayan Prophecies" er strålingen fra solens magnetfelt minst like kraftig under et solflekk-minimum som under et solflekk-maksimum. Helt siden man startet tellingen av solens solflekker så tidlig som på 1700-tallet, viser målingene en tydelig stigende maksimum-kurve frem til våre dager.

I følge et nyhetsoppslag på CNN's Internettsider nylig, hevder forskere at Peru for omkring 5000 år siden ble utsatt for en katastrofal El-Niño som la store deler av landet øde. Ser man tilbake på mayanes kalender, finner man at deres årstall 3114 f.Kr (som antyder tidspunktet for den forrige katastrofen og begynnelsen på en ny tidsepoke) stemmer bra overens med El Niño-forskernes beregninger. Tidsspennet mellom 3114 f.Kr og året for endetiden, 2012, blir på 5126 år. Går man ytterligere 5000 år tilbake, finner man tidsperioden for den globale nedsmeltingen av iskappene som førte til stigende hav og økende regnskyll. På bakgrunn av dette ser det ut til at mayanes solsyklus på 5126 år stemmer bra med de historiske fakta omkring klodens klimaendringer gjennom århundrene.

At vi nå opplever en temperaturøkning globalt er en logisk konsekvens av klodens "tilpasning" til solens endrede magnetfelt. Menneskeskapt forurensing spiller en heller liten rolle i denne sammenheng. Den økende mengden karbondioksid skyldes altså at temperaturen stiger, ikke motsatt.

Vi vil i de nærmeste årene frem mot 2012 vil vi få oppleve et økende antall flommer, jordskjelv, vulkanutbrudd, tørkekatastrofer m.m. Det er stor sannsynlighet for at El Niño anno 2012 vil være den verste i menneskehetens historie.

Listen over året 1997's hendelser er lang og kan sees i nøye sammenheng med solens livssyklus:

 

12.01: Mexico: Jordskjelv 7.3 på Richters skala

13.01: Hellas: flom

Kypros: jordskjelv

15.01: Kina: jordskjelv

Nord-Europa rammes av regnskyll, flom, ras

04.02: Iran: jordskjelv 5.4 og 6.1

Sør-Turkmenistan: jordskjelv 7.4

19.02: Peru: flom, ras

20.02: Bolivia: verste regnvær på 30 år, flom, unntakstilstand siden 09.02.

24.02: Storm i Europa, store ødeleggelser

27.02: Tyskland: flom

28.02: Pakistan: jordskjelv 7.3

Iran: jordskjelv 5.5

01.03: Bergen: aldri falt så mye regn i feb. siden målingen startet i 1904

Kina: jordskjelv: 6.0

02.03: USA: tornadoer i vest og sør, helt utenom sesongen

Iran: jordskjelv: 5.2

Norge: Vestlandet: store nedbørmengder, flom

03.03: Norge: Østfold/Vestfold: nedbørrekord i februar, flom

08.03: Fuji: syklon

Nord-Norge: enorme snømengder, uvær, mildvær, flom

10.03: Brasil: Kraftig regn, flom, ras

17.03: Indonesia: jordskjelv

26.03: Libanon: jordskjelv 4.3

30.03: Polen: flom etter ekstremt mye nedbør

31.03: Norge, Trondheim: regn, flom

01.04: Norge: Møre- og Romsdal: store ødeleggelser etter regn og flom

03.04: Japan: jordskjelv 5.5

Nord-Norge: mye nedbør, skred

06.04: Kina: jordskjelv 6.4

08.04: Japan: Tornado ødelegger deler av Yokahama

17.04: Tromsø: store snømengder: 2.08 m

19.04: USA: Sør-Dakota: regn, flom

20.04: Zaire: kraftig uvær ødelegger bygninger

21.04: USA: Storflom i Dakota

23.04: Romania: storflom

28.04: Canada: storflom

Tromsø: 2.34 m snø, rekord. Hammerfest: 80 cm snø siste døgn

02.05: Niger: sandstorm drepte 36

Egypt: verste sandstorm på over 30 år

08.05: Sverige: regn, flom i Varmland

Sør-Korea: regn, flom 140 med mer på 2 døgn

Bangladesh: jordskjelv 5.5

10.05: Kina: flom, 43 døde, 10 000 hjemløse

Iran: jordskjelv 7.3, store ødeleggelser, tusener døde

12.05: Iran: mange etterskjelv

13.05: Japan: jordskjelv 6.1

19.05: Bangladesh: syklon, 350 døde

22.05: India: jordskjelv 6.0

Arkhangelsk: flom, mange hus under vann

23.05: Sverige: flom, jordras

28.05: USA: Texas, tornado

01.06: Spania: uvær, flom

15.06: Romania: flom, evakuering

23.06: Andesfjellene: flere hundre innesnødd, 3 m snøskavler

Midt-Vesten: regn, flom

24.06: Chile: regn, snøstormer

Ukraina: storm, 12 døde

27.06: India: regn, flom, 100 døde

Iran: jordskjelv 6.2

Sør-Afrika: uvær flere dager, regn, snø enkelte steder

28.06: Montserrat: vulkanutbrudd, verste siden 1995

29.06: Pakistan: jordskred

Nord-Italia: enorme nedbørmengder, jordras

Pyreneene: verste sommeruvær på flere ti-år

30.06: Montserrat: vulkanen begraver byer

København: skybrudd, oversvømmelse i byen

01.07: Mexico: kraftig vulkanutbrudd

Norden: Kraftig uvær, oversvømmelser

02.07: Skotland: uvær, flom, verste juni siden 1879

USA: Tornado dreper 8

Sverige: Gavle, 40 med mer på 1 time. Flom

Hong Kong: Uvær og flom

04.07: Norge: Engabreen 66 m lengre fra sist høst. Siden 1991 økt med 250 m

07.07: Tsjekkia: Unntakstilstand pga flom

08.07: Tsjekkia: verste flom i dette århundret

Østerrike, Polen og Slovenia: rekordflom

09.07: Japan: Tokio, jordskjelv 5.0

Venezuela: jordskjelv 6.7

10.07: Japan: verste uvær på 30 år, skybrudd, jordras, 800 med mer, 1/3 av det

som faller på et helt år

Polen, Tsjekkia: Voldsomt regnfall, flom

13.07: Kina: flom, 60 døde 130 000 flyktet fra flommen

Polen: flom

Bangladesh: flom 60 døde, 250 000 hjemløse

14.07: Tsjekkia, Polen, Tyskland: flom

01.08: vanntemp. i Stillehavet vil stige til sitt høyeste nivå dette århundret

05.08: Sverige: Bohuslen: oksygenmangel i fjorden, aldri skjedd tildigere

06.08: Norge: varmere enn normalt

England: flom i flere dager

08.08: Romania: flom

11.08: Peru: snøfall, 2m snø,

Tyrkia: flom, regn, tornadoer, uvanlig sommervær

13.08: Himalaya: flom

18.08: Taiwan: tyfon, mange drept

N-Korea: tørke etter 2 år med regn

19.08: Chile: storm i fire dager, 10 døde: 10 ganger mer regn på få dager enn på

ett helt år

23.08: Montserrat: vulkanutbruddene fortsetter, evakueringer

26.08: Sverige: flom, 150 med mer på ett døgn

27.08: Pakistan: 180 med mer på 1 døgn, flom

N-Korea: tidevannsbølger skaper flom

29.08: Pakistan: verste flom på 10 år

31.08: Sverige: Gøtaland/Svealand: verste regnvær på 40 år

Norge: Trysil, store skader etter regnvær

Varmeste august i historien

02.09: Norge: ekstreme nedbørmengder i Sandefjord, Tønsberg m.m.

13.09: Norge: ekstreme nedbørmengder, Åndalsnes, flom i Molde, Kr.sund

16.09: India: høyblokk styrtet pga kraftig monsunregn

Japan: tyfon drepte 3

26.09: Italia: jordskjelv 5.5. Mange døde, store materielle ødeleggelser

28.09: Indonesia: jordskjelv 6.0

30.09: Spania: flom

03.10: Italia: jordskjelv 5.1 , nye ødeleggelser

Brasil: skogbrannene fortsetter

Indonesia: skogbrannene fortsetter

07.10: Italia: jordskjelv 5.3

08.10: New Zealand: 100 grindhval strandet. 50 reddet (se 13.10)

Mulig årsak: endringer av jordmagnetismen

09.10: store mengder lakseyngel mistet synet (øket UV-stråling)

12.10: Italia: flere etterskjelv

13.10: New Zealand: Reddede hvaler strandet på nytt . 19 dør

Hellas: jordskjelv 5.8

14.10: Indonesia: 62 skogbranner herjer, torvmyren kan brenne i årevis

Italia: nytt jordskjelv 5.4

15.10: Chile: jordskjelv 6.8, mange døde, store ødeleggelser

16.10: Tyrkia: storflom pga langvarig regn, 8 døde, flere hundre hus ødelagt

18.10: Israel: Haglstorm i Beersheba(25 cm tykt lag), stormflo og regn drepte 11

24.10: Brasil: flom etter uker med regn, 15 000 hus ødelagt, evakuering

Indonesia: Tørken fortsetter

27.10: Norge: Møre og Romsdal: 2 m snø i Innerdalen. Epletrær brukket ned i store mengder

USA:Nebraska: unntakstilstand pga enorme snømengder

28.10: Peru: jordskjelv 6.5

USA: 16 døde i snøvær i Colorado, Nebraska, Wyoming

1.11: Azorene: Jordskred drepte 35 etter flere dagers regn

2.11: Afrika: Somalia, Kenya, Etiopia: 100 døde etter regn og flom, flere tusen husløse

3.11: Vietnam: verste storm på 100 år: 200 døde

Cook Island: 200 savnet etter kjempebølge etter tyfon

5.11: Spania: 16 døde etter uvær og flom

Portugal: 15 døde etter flom

7.11: Vietnam: 2000 savnet etter uværet, 200 000 hjem ødelag

8.11: Kina/Tibet: jordskjelv 7.9

12.11: Somalia: storflom, 500 døde, tusener på flukt

Mexico: Tyfon nr. 2 raserer deler av landet

13.11: Kroatia/Italia: flom og uvær

15.11: Somalia: over 1000 døde eter flom

Japan: Hokkaido: jordskjelv 6.0

17.11: Arktis: høyeste temperatur på 400 år

18.11: USA: kaldeste november siden 1890-årene i Missouri, Virginia m.m.

Hellas: jordskjelv 6.4

21.11: Golfstrømmen i ferd med å endre seg

22.11: Bangladesh: js 6.0, 18 døde, første jordskjelv med dødsofre i Bangladesh

23.11: Italia: uvær, sterk vind, regn: 15 døde

26.11: Madagaskar/Malawi: Gresshoppesvermer og tørke

Nord-Korea: Avlingene svikter for 3.år på rad

27.11: 1997, det varmeste år i historien (siden 1860)

29.11: Øst-Afrika: 1 mio mennesker rammet av flom

30.11: Australia: 100 skogbranner: 400 000 mål brent i den største av brannene

5.12: Danmark:Rømø: 15 hvaler strandet

Spania: snøvær, ikke vært snø her siden 1964

9.12: Tyrkia: storflom etter enormt regnskyll

10.12: Verden: sædkvaliteten på nedadgående

Sterke misdannelser hos frosk og salamander pga økt UV-stråling

11.12: Caliafornia: sjøløver og seler dør i tusentall pga mangel på fisk (pga El Nino)

14.12: Nord-Korea: vinterkulde ned mot -30(vanligvis omkring 0)

Mexico: Første snøstorm siden 1881, -14 grader C og mye snø

16.12: Russland:Moskva: sprengkulde -28, flere døde

Italia: snøvær og kaldt

Finnmark: Orkanbyger, flom

Russland/Ukraina/Romania: 19 døde av kulde(-45 C) Verste siden 1902 i Moskva

17.12:Norge:Finnmark: ødleggelser etter storm

Guam: tyfon, tusener hjemløse , skader for 100 mio.dollar

Romania, Bulgaria: ekstrem kulde

18.12: Mexico: 60 døde etter kuldebølge, mye snø

19.12:Spania: voldsomt regnvær og flom

Hellas: mye snø

Somalia: store områder fremdeles under vann

Tyskland: kuldebølge

Spania/Frankrike: flom etter periode med kulde

20.12: Norge: Værøy: jordskjelv 3.4

21.12: Equador/California/Mexico: flom etter mye regn(verre enn i 1982-83)

24.12: Sicilia: jordskjelv 4.1

25.12: Irland/England: orkan, regn, strømbrudd for 100 000

Mexico: vulkanutbrudd, Popocatepetl


Oppdatering 7. mai 1998

Like over nyttår fortsatte tendensen fra høsten 1997 med økende jordskjelv, vulkanutbrudd, storm og regn. Flere land har gjennom vinteren og våren opplevde ekstreme værforhold som har tatt mange menneskeliv, gjort titusener hjemløse og forårsaket ødeleggelser for milliarder av dollar. Flere og flere forskere heller nå til at det er SOLEN som må ta hovedskylden for disse naturkatastrofene og endringene i det globale klimaet. På bakgrunn av de enorme klimatiske endringene i vår forhistorie, med rask nedising av kontinenter og påfølgende hurtig avsmelting noen årtusener etter, synes dette å være den mest sannsynlige forklaringen. F.eks. var solflekkantallet ekstremt lavt gjennom den perioden vi kaller den lille istiden på 1700-tallet.

Forskere meldte nylig om at de tre første månedene av 1998 var de varmeste siden målingen tok til 1860. De varmeste årene i historien har vært 1990, 1995 og 1997.

Solen gjennomgår sykluser som kan få store konsekvenser for jorden. Solflekkantallet er nå igjen økende og når en topp år 2000. Dette betyr at solen på nytt sender enorme energimengder ut i rommet. Det er omkring 11 år mellom hver solflekktopp og neste tidspunkt for dette er år 2012, slik det er beskrevet i "The Mayan Prophecies".

At solen virkelig er begynt å røre på seg viser observasjonen av en enorm eksplosjon på solen 6. mai. Astronomene beskriver den som den kraftigste utladningen fra solen i historien. Heldigvis for oss hadde denne eksplosjonen retning bort fra jorden slik at vi ikke vil merke noe særlig til effekten av den på f.eks. satellitter eller annet landbasert elektronisk utstyr.


Oppdatering 26.oktober 1999

Det har vært en betydelig økning av kraftige jordskjelv over 7.0 på Richters skala i løpet av dette året.

Både Tyrkia, Hellas og Taiwan er blitt utsatt for skjelv som har ført til store ødeleggelser og kostet tusenvis av menneskeliv. Solforskere, som hittil bare har vært opptatt av solflekksyklusen, snakker nå om en enda større og kraftigere syklus som påvirker jorden. Skjelvet utenfor Los Angeles i oktober var på 7.0 men det ble ubetydelige skader fordi episentrum var i Mojave-ørkenen.

Det er The Ring of Fire som har hatt hovedtyngden av skjelvene dette året.

Det er stor sannsynlighet for enda flere skjelv før året er omme.

 

Følg med på Fabulas Jordskjelvside!!

 

 


Man behøver altså ikke å være spåmann for å kunne forutsi at de neste årene vil bli preget av et økende antall tilsvarende naturkatastrofer som er nevnt i listen. I tillegg må man være på vakt overfor signaler som tyder på endringer i jordens magnetfelt. Dette gjelder i særlig grad fenomener som at tilsynelatende helt normale og sunne hvaler av mystiske årsaker strander i stort antall, brevduer som ikke finner tilbake til dueslagene etc. Det hevdes at små elektroniske apparater slik som PC'er, mobiltelefoner og bærbare CD- og kassettspillere kan slå ut flyenes elektroniske anlegg og derfor må holdes avslått under flyturen. I virkeligheten er det langt kraftigere stråling fra solen som med letthet slår ut satellitter i bane rundt jorden, hele kraftstasjoner på bakken slik at byer mørklegges osv., noe som betyr at strålingen ra menneskeskapte elektroniske anlegg blir som et musepiss i havet til sammenligning.

Det er tegn som tyder på at vi nærmer oss slutten på en lang solsyklus som startet for nærmere 5000 år siden. Mayaene kalte perioden for den 5. Sol, eller Jaguarens tidsalder. Ifølge deres kalender, som er like nøyaktig som vår egen, startet denne perioden den 11. august 3114 f. Kr.(med Venus' fødsel) og vil ende den 21.desember 2012. Det vil da foregå en reversering av jordens magnetfelt som vil føre til et såkalt magnetpolskifte. Konsekvensene av dette er ukjent, men det er stor sannsynlighet for at våre villeste fantasier om Armageddon bare vil være for en bagatell å regne i forhold til hva vår klode vil bli utsatt for når jaguaren legger seg ned for å dø.

 

Skriv noen ord om hva du mener om disse Maya-profetiene:

Skriv i gjesteboken!

Se i gjesteboken!

 

Les mer om de store geologiske endringene hos Scallion!

Hva sier Nostradamus og tidene som kommer?

Tilbake til FABULA-USA

Tilbake til FABULA-NORGE