FORFATTEREN

ROALD WOLD KARLSEN

TIL MINNE

Roald Wold Karlsen døde på Kreta 10.oktober 2002. Med ham er en særpreget forfatter og et raust menneske gått bort.

Roald debuterte som forfatter i godt voksen alder i 1987 og hadde til sin død utgitt seks skjønnlitterære romaner, tre novellesamlinger og en barnebok. Som medlem av Den Norske Forfatterforening satt han også i Det Litterære Råd i 4 år.

Han ble innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris i 1993 for romanen Biera Màhtte Bitis Retrett.

Som han sa om sin egen bakgrunn:

Mine bøker er skrevet på norsk, men jeg er same, oppvokst i et norsk storsamfunn med norskspråklig opplæring.

Det er mange samer med denne fornorskningsbakgrunnen i Norge, resultatet av kulturimperialismen gjennom mange tiår.

Biera Màhtte Bitis Retrett kom ut i 1993 og henter sitt tema fra det samiske miljø, særlig fra reindriften og splittelsen mellom reindriftssamer og kystsamer. Det er en roman om noaiden - den samiske sjamanen - men samtidig en fortelling om hvordan samene på sett og vis ikke har falt i en kløft, men tvert om blitt kastet over den av den moderne tids utvikling, fra urtilværelse til teknologiens verden.

 

Inger Elisabeth Hansen, Klassekampen, skrev om denne boken:

…Biera Màhtte Bitis Retrett, roman 1993. I startgropen for bokhøsten 94’ velger jeg meg fem av fjorårets nyheter. Fem av de beste bøkene i klassen norsk prosa 93’ ble så å si forbigått av sesongen. Hvorfor..?, når Biera Máhte Bitis Retrett av Roald Wold Karlsen kunne slått like godt an i New York, Paris og Mexico som en roman av for eksempel Garcia Márquez. Men altså ikke i Oslo. Er den indianske kultur litterært sett mer interessant enn samisk i Norge? Når det gjelder å ta magien på ordet og gi den en litterær fremtredelsesform der den ikke mister tonen, stemmen, bruset, henrykkelsen kraft, solidariteten, overgår denne romanen Garcia Márquez. Denne boken er en fest.

 

Jeg lærte Roald å kjenne gjennom mange år som medlem av Nordnorsk Forfatterlag. Roald valgte sammen med en håndfull andre å melde seg ut av NnF på kultur-ideologisk grunnlag. De fant ikke at NnF kunne bli det redskapet for nordnorske forfattere som de ønsket det skulle være, noe jeg etterhvert selv har erfart.

Jeg lyser fred over Roalds minne og sender mine tanker til Lillian og resten av familien.

 

Dag Ove Johansen,

Forfatter/lærer

 

Bøkene av Roald Wold Karlsen:

1987 June, roman
1998 En medalje til vaktmesteren, roman
1991 Ingen sorg, roman
1993 Biera Máhtte Bitis retrett, roman
1994 Perlen og sandkornet, roman
1995 Den vakreste og best utrustede mann nord for ekvator, fortellinger
1997 Veien til Tuzla, roman
2000 Hvor drar de hen, alle disse flyene? Noveller
2002 Faen så trist, fortellinger
2002 Snøbrettbakken, barnebok

 

 

Tilbake til Fabula