LÆRERE SOM MOBBER

Ungdom bes ta kontakt med Fabulas redaktør Dag Ove Johansen, forfatter/tidligere lærer

En undersøkelse blant 2500 elever i videregående skoler i Nordland avslørte at hver tredje elev blir mobbet av lærere (jfr. oppslag i Nordlands Framtid, Bodø)

Tallet er langt høyere enn fryktet, men det er ikke overraskende. Jeg kjenner til mange tilfeller av lærermobbing gjennom 30 år i skoleverket, både i spesialskole, ungdomskole og videregående skole. Mange av elevene ved spesialskolen jeg arbeidet ved i 20 år fortalte om alvorlig mobbing fra lærere ved hjemskolen de kom fra.

Mer overraskende var det at lærere ved videregående skoler kunne oppføre seg som mobbere til tross for at temaet er tatt opp gang på gang på diverse lærerkurser opp gjennom årene.

Et eksempel er læreren på allmennfaglig linje som alltid vandret rundt i klasserommet med hendene på ryggen og endte opp ved den samme pulten til en jente hver gang der han dundret neven i platen og utbrøt at det var hennes tur å høres i leksene. Alle andre i klassen visste at hun alltid ble hørt i lekser i dette faget og brydde seg mange ganger om ikke å lese leksene i det hele tatt.

Jeg snakket med henne om dette. Hun satt med skrekken hver gang hun skulle ha dette faget. Og det slo ikke feil en eneste gang: hun ble alltid hørt.

Dette er mobbing. Slike lærere bør ikke få arbeide ved en videregående skole. De bør få sparken på kort varsel, uten pardon.

Jeg har skrevet mange bøker om ungdom i oppvekst, bl.a. Rambos lov, Ond sirkel og Tidskapselen. Alle disse bøkene beskriver lærermobbere. Temaet har opptatt meg lenge.

 

NYTT 15.06.2014:

35.000 elever sier de blir mobbet av læreren: – Urovekkende, mener elevene

35.000 elever i Norge sier de blir mobbet av læreren eller en annen voksen på skolen. Det er nesten 10 prosent av de spurte i den store elevundersøkelsen som

gjennomføres årlig. – Alvorlig, mener elevene.

 

LES MER OM DENNE SISTE UNDERSØKELSEN HER:

http://www.nrk.no/nordland/35.000-elever-mobbes-av-laereren-1.11775759

 

 

Jeg oppfordrer alle lesere av Fabula til å komme med sanne historier om lærermobbere slik at vi kan få røket dem ut. Alle historier blir publisert i Fabula.

 

Send din historie til Fabula's redaktør

Besøk Mobbelisten, side om mobbing

Tilbake til Fabula