2012 - EN NEDTELLING…

av Dag Ove Johansen

GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

 

 

Det var Maya-indianerne i Mellom-Amerika som lanserte endetidsprofetien i forbindelse med Jaguarens tidsalder. Etter mayaenes tidsregning lever vi i Femte Sol, den femte tidsalderen etter skapelsen. Denne tidsalderen startet i år 3114 f.Kr i og med Venus' fødsel. Endetiden for Femte Sol er 21. Desember 2012.

I boken "The Maya Prophecies" av Adrian Gilbert og Maurice Cotterell fortelles det at ifølge mayaene byttet solen sine magnetiske poler den 12.august 3114 f.Kr. Som en konsekvens av dette må også jorden skifte poler, men dette skjer meget forsinket i forhold til solens polskifte. Etter mayaenes kalender vil jordens magnetfelt endres dramatisk 21.desember 2012. De hevdet dette ville føre til slutten for jordens sivilisasjoner slik vi kjenner den. Forskere sier at det ikke er helt enkelt å forutsi hva som vil skje hvis jorden skifter magnetpoler, dette fordi det er helt avhengig av hvordan skiftet skjer. Skjer skiftet langs den gamle magnetpol-aksen, vil det ikke få særlig store konsekvenser. Det mest sannsynlige er imidlertid at magnetpolene foretar en rask vandring rundt jorden. Et slikt "vandrende" polskifte vil få enorme konsekvenser for livet på vår klode.

Det er tydelige tegn på at vi i er inne i et begynnende magnetpolskifte:

  • Brevduer finner ikke tilbake til dueslagene
  • Tusener av hval strander omkring på kloden
  • Misdannelser på frosk
  • Uforståelige misvisninger på kompassene
  • Ekstreme værforhold
  • Endringer av Golf-strømmen

for å nevne noen eksempler.

 

Dette med brevduene og hvalene har opptatt meg lenge. Forskningen finner ikke noe svar på hvorfor så store antall hvaler kjører seg opp på land. Det har vært utallige teorier omkring dette: fra bakterieinfeksjoner i øregangene, økende støy i havene fra marinefartøyerog oljeplattformer, forstyrrelser i magnetlinjene i grunnen m.m. Når det gjelder duene er det forklart med økende trafikk i eteren med mobiltelefoner.

Jeg er mer fristet til å tro at dette skyldes et begynnende magnetpolskifte og at dyr- og fuglearter som er så avhengige av magnetismen for å navigere, er de første til å merke disse endringene - som selvfølgelig er ganske så svake og umerkelige for oss mennesker.

Fra forhistorien vet vi at magnetpolskifter har forekommet utallige ganger gjennom jordens utvikling. I samme lavafelt utenfor Oslo er det konstatert helt forskjellige polretninger innenfor et lite område. Det betyr at i løpet av noen timer eller dager har polene endret retning utallige ganger. Dette gir skremmende perspektiver på hvilke krefter det er vi må forholde oss til når polskiftene kommer.

I forhold til dette vet vi at mennesket blir som et lite støvkorn å regne i kosmisk sammenheng.

Les mer om Kampen om klimaet i Dagbladet, 16.mai 2002

Les mer om polskifte på Institutt for teoretisk astrofysikk (01.05.2002)

Les mer om solen og den daglige solflekkaktiviteten på Spaceweather.com

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

Tilbake til FABULA RASA

Tilbake til FABULA