RIKSSYNSER’N 2014

 

Signaturen DOJ i fri utfoldelse!

 

 

Til 2002-arkivet

Til 2003-arkivet

Til 2004-arkivet

Til 2005-arkivet

 

Til 2006-arkivet

 

Til 2007-arkivet

 

Til 2008-arkivet

 

 

Til 2009-arkivet

 

Til 2010-arkivet

 

Til 2011-arkivet

 

Til 2012-arkivet

 

Til 2013-arkivet

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGENS TEKST 25.12.2014:

 

POSTEN: ”VI LEVER AV Å LEVERE” (?)

 

 

22.12.2014:

Til Postens Kundeservice,

 

Har i mange år sendt både brev og julegave til ………………med adresse ……….9520 Kautokeino uten det minste problem. Denne gangen ble det sendt en jule-CD i en foret konvolutt allerede 5.12. Idag, 22.12, fikk jeg den i retur med rødlapp med avkrysset "Ukjent adresse". Dette er jo helt utrolig! Nå får jeg høre at sorteringen i Alta har rotet det til en god del siste år. Dette er et lavmål av serviceinnstilling fra Postens side.

 

Hilsen Dag Ove Johansen, 8250 Rognan

 

24.12.2014:

Hei, viser til din mail.

 

I saken står det at du har sendt brev adressert til ………………………….. og at brevet har kommet i retur. Vi har sjekket i vårt adresseregister og ser at returen er korrekt. Vi vil råde deg til å ta kontakt med henne for å sjekke hvilken postadresse hun har.

 

Vi håper at du framover vil oppleve god kvalitet på våre tjenester.

 

Med vennlig hilsen

 

Turid Gøytil

Kunderådgiver

Posten og Bring Kundeservice

EK Kristiansand kundeservice [kristiansand.kundeservice@posten.no]

 

25.12.2014:

Turid Gøytil

 

Det dere skriver om retur er tull og tøys. Jeg sendte brevet på nytt mandag 22.12 og det er kommet frem til henne på julaften. På samme adresse som det jeg sendte første gang den 5.12.

 

 

Forklar det for meg!

 

Dag Ove Johansen, 8250 Rognan

 

 

 

13.12.2014:

 

DÅRLIG I REGNING

 

Elevene i Saltdal er gode i regning, viser en fersk undersøkelse. Det trengtes, hevder Saltenposten i sin leder lørdag 13.12 og viser til at de som til nå har regnet i Saltdal, har regnet feil da kommunen er på konkursens rand.

Men man skal ikke se bort fra at det kanskje er ledende skikkelser i Saltdal kommune som kommer fra Fauske som har tatt med seg de dårlige matematikkkunnskapene fra hjemkommunen sin til Saltdal?

 

 

 

10.12.2014:

 

JOHANSENS ÅPENBARING

 

Hvis jeg havner på et sykehjem med elendig mat, så vil jeg ta opp min 1968-mentalitet og protestere med heftig gemytt. Satser på at mine eldrevenner på hjemmet vil være med på en skikkelig markering med høylydte rop og plakater med tekster som biter fra seg mot sykehjemspersonalet. Er dette en advarsel til min hjemkommune hvis jeg havner på gamlehjemmet? Ja, det er det! Er jeg fremdeles klar i skallen på eldre dager så skal jeg pokker ta meg lage et formidabelt 1968-opprør. Etter at jeg har fått smuglet inn noen flasker whisky og konjakk til hjemmets beboere så skal jeg nok ordne opp. Say no more....

 

 

 

01.12.2014:

 

MITT LIV SOM HUND

 

Mattilsynet kommer med regler for behandlingen av katter og hunder. Hunder skal f.eks. luftes minst tre ganger i uken. På den andre siden er det eldre på institusjoner som, hvis de er heldige, får være ute i friluft en gang i måneden.

 

Jeg tror jeg skal bli hund i mitt neste liv….

 

 

 

27.11.2014:

 

 BYRÅKRATITIS – EN NASJONAL TRAGEDIE

 

Oljefondet passerte nylig 6000 milliarder kr. Norge er et av verdens rikeste land. Likevel legges skoler ned, bassenger er tomme. Alt skal sentraliseres og skattlegges til krampa tar en. Kunne det vært en tanke å se på hvorfor Norge er det mest byrakratiserte landet i Europa? Hvor stor økonomisk belastning gir ikke det? Hvor mange kommunalsjefer, rådmenn, kommunepolitikere, fylkespolitikere, stortingspolitikere og andre byråkrater i kommunal og statlig virksomhet kan et land tåle? Ser vi på Norge som en bedrift (og det bør vi gjøre) så må antallet funksjonærer reduseres betraktelig. Hadde en vanlig bedrift blitt ledet på en slik måte som Norge som nasjon ledes, hadde den gått konkurs for lenge siden.....

 

 

 

 

KAMPRAPPORT SØNDAG 13.7.2014:

 

ISRAEL-GAZA 160-0

 

Rakettene fyker begge veier og treffer blindt. På høydene sitter jødiske bosettere og andre og applauderer og heier frem IDF-styrkene, som nå forventes å gå inn for fullt på palestinernes bane-tiendedel. Noen av soldatene bruker T-skjorter med bildet av en gravid palestinsk kvinne og teksten: ”1 shot – 2 kills”. IDF leder foreløpig med 160-0 i antall drepte, de fleste kvinner og barn. Flere hundre er skadd. I kampens hete har også et hjem for funksjonshemmede blitt truffet av israelske bomber. De materielle ødeleggelsene er enorme. På motsatt side er det en del materielle ødeleggelser, men ingen mennesker er skadde eller døde. Derimot har de frykten, men også muligheten til å rømme ned i tilfluktsrommene, sistnevnte er noe Gazabefolkningen ikke har.

 

I Norge sitter MIFF og Israels venner på Stortinget og følger kampene på TV og mener Israel har rett til å forsvare seg. Den kristne avisen Dagen og nettavisen IDAG med den sæle kampreporteren Apelthun skriver stadig kampreportasjer som gir Israel den fulle og hele og guddommelige støtte. Hallgrim Berg gir stadig vekk sine helskrudde kristen-fundamentalistiske uttalelser til støtte for Israel. Jødene har dessuten fått dette hellige landet som gave fra Jahve, ifølge Det gamle testamentet, hevder de. Andre, som er kritiske til både Bibelens oppdiktede testamente og selvoppfyllende profetier til jødenes fordel og IDFs nådeløse fremferd, blir kalt antisemitter eller jødehatere. Hva skal Israel egentlig med fiender, når de har MIFF og Israels venner? Likevel finnes det kritiske røster også i Israel: B’Tselem, den israelske menneskeretts-organisasjonen, hevder IDFs fremferd er et brudd på folkeretten. Men Netanyahu er både selvutnevnt dommer og bøddel og bryr seg ikke om slikt tøvprat i kampens hete.

 

I FN sitter ”overdommeren” eller ”kampsekretariatet”, langt unna kamparenaen, og ber om en pause, men kampen er ennå ikke over, hevder israelske myndigheter, som ikke bryr seg om press utenfra, for de hevder å ha den ultimate dommer, Jahve, på sin side. Smart trekk av jødene å dikte opp en slik guddom og utgi et testamente som, ifølge dem selv, er gitt dem av Jahve selv! Verden vil bedras!

 

Kl. 11.00 søndag 13.juli 2014 (midt under den kristne gudstjenesten) hadde palestinere (både muslimer og kristne) frist til å forlate sine hjem for Jahves menn ser nå ut til å ville sette inn sine bakkestyrker og skal knuse Gaza en gang for alle.

 

Abrahamsk galskap finnes på begge sider – både jøder og muslimer er jo etterkommere av hin Abraham som kom rekende fra Ur i Kaldea og hørte en stemme i hodet, noe han mente var ”Guds røst”, som sa at han skulle finne et hellig land mot vest et sted for seg og sitt folk. Dette kostet millioner av døde fremmede på veien mot Kanaan.

 

Kunne han ikke bare holdt seg hjemme?

 

 

 

 

10.07.2014:

 

PARAGRAFRYTTERE PÅ SINE VELKJENTE  KJEPPHESTER

 

Jeg har hatt stor respekt for Kenneth Svendsen som politiker, selv om han tilhører Frp, for å si det på den måten. Men jeg må si at det var utrolig pinlig og stakkarslig å høre på paragraf-rittet til Svendsen på NRK Nordlandsradioen torsdag denne uken da han skulle begrunne avslaget for 19-åringen Wasim Shabaan som selvsagt vil bo sammen med resten av sin syriske familie i Glomfjord som består av mor, far og søster som alt har fått oppholdstillatelse i Norge. Svendsen støttet UNE  og Dublin-avtalen ndg denne saken fordi man ikke skulle kunne "shoppe" annet asylsøkersted enn det man først ankommer. ”Shoppe”-begrepet gjentok han nesten til det kjedsommelige i intervjuet. Svendsen mente 19-åringen var å regne som en voksen så han ville nok klare seg godt alene i Spania, der Wasim hadde kommet inn først gang som asylsøker fra Syria.

 

Hadde det vært greitt om det hadde dreid seg om din egen sønn eller datter på 19 år, Kenneth Svendsen?

 

 

 

02.07.2014:

 

EDELFARM MED EDEL FISK I EDEL NATUR?

 

Saltenpostens 1.side opplyser om Edelfarms storsatsing på nytt oppdrettsanlegg på Øksengård i Saltdal. Her skal det sprøytes inn 14-15 millioner på nybyggingen.

 

I ANs hovedoppslag om Marine Harvests anlegg i Storvika i Sørfold fortelles det om dramatisk og skadelig  forurensing av marine områder i bukta. Dette oppdrettsanlegget slipper ut mer enn hele Saltens befolkning gjør pr. dag når anlegget er i drift. I tillegg til denne organiske forurensingen i stor skala, sliter oppdrettsnæringen med lakselus.

 

Marine Harvest har forresten en bekmørk historie fra Patagonia i Chile (jfr. oppslag i det amerikanske magasinet National Geographic). Der har fjordarm etter fjordarm blitt ødelagt av massiv forurensing fra merdene. Villfisken forsvant. Lokale fiskere måtte gi opp sitt gamle yrkesliv. De lokale fiskemarkedene var oversvømt av oppdrettslaks og bare det. I Chile opererte Marine Harvest med merder som gikk helt ned til 40 m. Dykkere som var ansatt for å sjekke merdene fikk bl.a. i oppgave å hente opp selvdød fisk i bunnen av merdene. Denne fisken gikk også til fiskemarkedet. De av dykkerne som gikk til media med dette, fikk sparken.

 

I et innlegg i Dagbladet 2.7. skriver Roald Dahl jr. om problemene med lakselus i merdene. Det er håpløst av regjeringen å komme med et lusekrav på 0,1 prosent, når man ikke makter å holde seg under dagens grense på 0,5, hevder han. Han er kritisk til at regjeringen nå tillater 5 % mer laks i merdene. Dette vil forsterke problemene med lakselusa.

 

Det viser seg også at lakselusa etter hvert er blitt motstandsdyktig mot de giftstoffene som benyttes for å fjerne den.

 

Oppdrettsnæringen vil fortsette med å slite med troverdighet og omdømme når forurensings- og lakselusproblemer blir skjult bak edle fasader.

 

 

19.06.2014:

 

UVERDIG BEHANDLING AV FAMILIEN PETROSJAN

 

Det er noe uhyggelig og uforutsigbart ved vårt rettssystem og politiets handlemåte i denne saken.

Jeg tenker på hvilke traumer disse barna skal få etter at politiet to ganger (hittil) har hentet ut denne Rognan-familien fra mottaket, tidlig morgen og til og med nattestid for å sende dem ut av landet. Så har Oslo Tingrett stanset dette første gang, andre gang var det selveste Justisdept. som forhindret utsendelsen.

-Vi følger bare ordre, er vel politiets evige lojalitetssang som lovens håndhevere.

Men dette er ”jævlig dårlig håndverk” sier Rognans Jan Arild Ellingsen (Frp).

Det er vel en av de få gangene jeg har vært enig med ham.

 

Nå må rettsstaten Norge vise litt medmenneskelighet her og ikke være så fordømt regelstyrt og ufølsom.

 

 

 

08.06.2014:

 

Faglig ekspertise?

 

I forbindelse med at Kosmo skole fra høsten bare har 4 elever igjen, kommer Høyres Ronny Borge med et noe kryptisk svar til avisen Saltenposten:

 

Ronny Borge tenker på det økonomiske, men også på det skolefaglige tilbudet.Han sier at han har mottatt informasjon fra faglig hold om at det ikke er heldig med så få elever, uten at han vil utdype hvem han har vært i kontakt med.

Nei, ante meg at han ikke ville utdype hvem han hadde vært i kontakt med. Dette er en slags politisk retorikk som ikke er uvanlig i dag. I mangel av gode argumenter henter man uttalelserfra såkalt ”faglig hold”.

Hvis det skal være hold i dette, Ronny Borge, bør du komme med et velbegrunnet svar. For det du kommer med holder ikke vann. Det faglige tilbudet kan være like bra med få elever i klassen som med flere. Man får jo naturlig nok bedre tid med hver enkelt elev. Det er jo bare positivt. Men her er det snakk om noe helt annet enn ”skolefaglig tilbud”: sakens kjerne er å spare penger, ikke noe annet. Nedlegging av de små skole-enhetene i Fauske kommune er etter mitt syn en kortslutning. Storskolesaken og den stadig mer utbredte sentraliseringen i landet vårt ødelegger de små lokalsamfunnene som i årevis har hatt et utmerket undervisningstilbud for elevene.

 

Dag O. Johansen (tidligere lærer i småskalaforhold, Fauske off.skole/Røvika skole, Vestmyra ungdomsskole, Fauske videregående skole, Rognan barneskole og Rognan Ungdomsskole)

 

 

 

15.04.2014:

 

OPPREISNINGSORDNINGEN

 

Synd at barn og unge som ble sendt til spesialinstitusjoner av skolemyndighetene ikke har vært med i Nordland fylkes oppreisningsordning. Dette beklager de som har vært med i denne vurderingsgruppen også, bl.a. Torny Pedersen. Kommunene må nå ta tak i dette og ordne opp for seg – jo før, jo bedre.

 

Saltenpostens Arild Bjørnbakk hadde for en tid tilbake oppslag om tre tidligere elever i Røvika som fortalte sine historier om overgrep. Alle tre har fått maksimal erstatning fra stat og kommune. Med Brennpunkt-dokumentaren om Motivasjonskollektivet sørpå i friskt minne, er det viktig å nevne at den ene av Røvika-elevene fortalte en liknende historie om å bli avkledt og plassert på en stol mens alle vinduer på internatet ble holdt åpne – dette for å tvinge frem en løsning med makt. To voksne ansatte stod bak dette nedverdigende maktovergrepet.

 

Hvor lenge skal slike maktmennesker få holde på uten at noe gjøres?

 

 

10.04.2014:

 

Hører man skal ha fergeforbindelsen Skutvik-Skrova-Svolvær bare sommerstid. Hva med fiskebedriftene i Skrova? Skal de starte med flyvefisk?

 

 

08.04.2014:

 

Norge sliter med sitt: ammedebatt og homodebatt...og sånn går no dagan....

 

12.03.2014

 

OPPRØRET I UKRAINA

 

 

NRK-mannen og forfatteren Jahn  Otto Johansen skriver bl.a. i sin kronikk ”Er vi blinde? : ” Når Svobada- og SNPU-demonstranter, som jeg så på Maidan lenge før opprøret mot Janukovitjs, opptrådte med de samme symboler som de tyske SS-tropper – ulvehaken - var jeg ikke i tvil om hva det var. Men at de skulle komme i maktposisjon i Ukraina og at Vesten ikke reagerte sterkere hadde jeg ikke fantasi til å forestille meg.”

 

Den politiske kommentatoren og forfatteren Åsa Linderborg skriver bl.a. i svenske Aftonbladet: ” Partiet Svoboda, som nu har tunga ministerposter – vice premiärminister, försvar, ekologi och jordbruk – var fram tills nyligen ett öppet nazistiskt parti. Världsbilden vilaridén om ett etniskt rent Ukraina. I deras idealsamhälle finns inte plats för ryssar, judar eller homosexuella. Det var de som med hot stoppade gayparaden i Kiev 2012 (vilket varken Janukovitj eller Putin hade nåt emot).”

 

Helge Lurås (Leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) skriver: ” Men de prestisjemessige og strategiske nederlagene for Vesten er en kostnad som likevel blekner sammenliknet med Ukrainas skjebne. Befolkningen bytter sannsynligvis bare ett korrupt og inkompetent regime med et annet. Den ultranasjonalistiske delen av det midlertidige ukrainske regimet oppfattes som så truende for den russiske minoriteten i landet at separatismen er voksende. De to fløyene er i en prosess hvor de radikaliserer hverandre. Det er ikke en situasjon hvor EU og IMFs innstramningsfasit vil virke politisk nøytralt.”.

 

Bjørn Nistad (doktor i russisk historie) skriver bl.a.: ”Helt siden det ukrainske opprøret startet i november i fjor, har svart-røde Bandera-flagg og andre fascistiske og høyreekstremistiske symboler vært godt synlige blant demonstrantene.

En av organisatorene av opprøret mot Janukovitsj, lederen for det høyreekstremistiske partiet Svoboda, Oleh Tjanybok, har offentlig oppfordret til kamp mot den «moskovittisk-jødiske mafiaen» han mener styrer Ukraina.

De øvrige lederne for den ukrainske opposisjonen gjorde aldri noe forsøk på å ta avstand fra Tjanybok og andre ekstremister. Tvert imot opptrådte angivelig mer moderate opposisjonsledere som Vitalij Klitsjko og Arsenij Jatsenjuk sammen med Tjanybok, blant annet ved en rekke ganger å synge nasjonalsangen i fellesskap fremfor titusener av mennesker på Maidan i Kiev.”

 

Den amerikanske forfatteren Daniel Mendelsohn forteller i sin bok ”Forsvunnet” historien om sine jødiske slektninger i den ukrainske byen Boleschow som endte i døden i 1941 og 1942 – i Aktion 1 og Aktion 2 som tyskerne igangsatte med hjelp av lokale ukrainere som var mer enn villig til å angi jødene. Men han nevner også at det fantes enkeltindivider blant ukrainere som forsøkte å skjule jødene , med fare for sine egne liv. I boken hevdes det blant de overlevende jødene at ”tyskerne var ille, men ukrainerne var verre.”

 

 

15.02.2014:

 

GELIUS – EN UMULIUS?

 

Anne Grenersens innlegg mot Gelius er forstemmende lesning. Grenersen spør om Nordnorge skal ta til takke med det som ikke holder mål i Oslo. Er det overhodet en interessant problemstilling? Er Oslo en målestokk for det perfekte?

 

Uten sammenlikning for øvrig så satte også Jesus seg opp mot øvrigheten og de skriftlærde i sin tid. Han var litt av en rabulist, en umulius. Han fikk til og med disiplene til å arbeide på sabbaten. Gelius er kanskje i kirkens og Grenersens øyne en umulius som bryter spillereglene og ikke følger ordre, derfor blir han en persona non grata.

 

Ibestadfolket vil ha ham. La dem da få ham!

Kirkene er stort sett tomme, unntatt i julen og påsken. Kanskje umulius Gelius vil skap en ny trend ved å fylle kirkene?

 

Kirken, den er et gammelt hus. Snart kan kirkene falle og bli kalkede graver.

 

 

 

 

14.02.2014:

 

GALEMATIAS

 

Kontraster på TV-nyhetene lørdag 15.februar:  1. Kreftavdelingen for barn sliter med økonomien. 2. To smøretrailere til flere titalls millioner (ble det sagt) har ikke hjulpet skiløperne det aller minste i OL. Norge har det dyreste og mest avanserte smøreteamet i verden. Jauda. Hva er det vi egentlig prioriterer her til lands?            

 

 

 

12.02.2014

 

FLYGALSKAP

 

Norge har kjøpt amerikanske F35 til svimlende 240 milliarder kroner. Driftskostnadene for denne flytypen er 32 000 dollar timen pr. flyenhet (sammenliknet med Gripen som koster 4100 dollar timen i bruke). Det mest avslørende i innslaget i Dagsrevyen var en amerikansk militærtalsmann som uttalte at det var positivt at Norge som alliert valgte samme flytype som USA for da visste man om hvilken slagkraft Norge har i tilfelle de trengte støtte i fremtiden. Jauda. Norge som USAs puddel - også i flyverdenen.....

 

 

 

 

02.02.2014:

 

UT MED TO ISRAELSKE SELSKAPER

 

Finansminister Siv Jensen (Frp) har gjennom sitt departement kastet ut to israelske selskaper fra Oljefondet. Dette fordi begge selskapene er involvert i bygging av jødiske bosettinger på palestinske områder.

 

Jøss, tenkte jeg da jeg leste dette. Er dette virkelig sant?

Så forstod man at det var alvor da Facebook tok fyr etter sterke reaksjoner fra sinte Israelvenner…..

 

 

 

22.01.2014:

 

 

OM Å KJENNE LUSA PÅ GANGEN…

 

Hans Rotmo bruker Heinrich Himmlers beskrivelser av jødene som lus i sin nye vise om dagens innvandrere. De er lus og lopper. Så dypt synker en raddis.....

 

 

 

21.01.2014:

 

VISDOM OG VÅS

 

Øystein Aalstad er tilsynelatende en belest mann, likevel sporer han av når han i et innlegg om krigen og fangeleirene, påstår at norsk skole de siste 40 år kun har fokusert på lek og trivsel, derfor, hevder han, er vår oppvoksende slekt blitt historieløse.

Ham om det. Jeg har selv arbeidet som lærer disse 40 årene han snakker om. Fra Rognan Ungdomskole, min arbeidsplass fra 2002-2012,  har det vært besøk både i Auschwitz/Birkenau og på lokale steder av krigshistorisk interesse (Botn, Stamnes, Sundby). Etter mitt syn representerer en slik uttalelse fra Aalstad det reneste vås, noe som ikke styrker hans troverdighet som sannhetsvitne i særlig grad.

 

Noe visdom skal jeg da ikke ta fra ham, det finnes i hans andre opplysninger og henvisninger i forbindelse med innlegget om krigen. Likevel synes det som om det finnes store huller i oversikten ndg krigshistorien lokalt i Salten.

 

Størst antall leire fantes i Nord-Norge, særlig i Nordland. Av totalt 294 fangeleire i Norge, var 82 i Nordland, 33 i Troms og 44 i Finnmark. En av de verste i Nordland var fangeleiren på Bø, Engeløya, hadde 1700 russefanger. Få slapp unna med livet i behold her.

I Saltdal fantes det største antall fangeleire, naturlig nok i forbindelse med tyskernes innsats for å bygge jernbane og vei. Her er stedene og antallet fanger i parantes:

Bjørnelva (472), Krokelva (790), Lønsdal (204), Kjemåga (789), Rotelva (546), Berghulnes (913), Langånes (820), Russånes (289), Pothus (800), Brenne (120), Sundby (806),

Bakken (260), Rognan (256), Saltnes (491), Botn (465), Stamnes (549), Setså (495), til sammen 8745 krigsfanger.

 

Flere opplysninger ang. disse leirene i Saltdalen kan man lese om på http://fangeleireneisaltdal.blogg.no/

 

 

 

20.01.2014:

 

OM RETTSKRIVNINGENS MAGI

 

Både profesjonelle journalister og lekfolk sliter med orddelingsproblematikk og rettskrivning. Det er noe som går igjen i norske papiraviser og nettaviser: Det er ”kjempe fint” å uttrykke seg, men det skal være korrekt norsk.

Ukens spaltist Ann Mari Larsen i Saltenposten skriver interessant om ordenes makt og magi og forteller at hun brukte rødpennen i brev fra sin venninne før hun returnerte det. Nå må jeg bruke det samme i forbindelse med hennes innlegg: hun skriver triologi, men det rette er trilogi.

Hun skriver også han hun er fasinert, men det heter altså fascinert….Her er hun ikke alene, dessverre….

 

 

 

 

 

13.01.2014:

 

 

DE UTVALGTE….

 

Når enkelte folkeslag innbiller seg at de er utvalgt eller hakket bedre, og vel så det, enn andre folk, da er det fare på ferde....man kan fort tilhøre dem som enten skal assimileres eller helst fjernes fra jordens overflate....

 

 

 

Send kommentarer til

Dag Ove Johansen

 

 

 

 

 

Tilbake til FABULA