?MISHANDLET, MISBRUKT?

Fauske off. skole ble etablert i Fauske i 1965. Pådriver og første styrer var Egil Hunstad. Dette var en statlig internatskole for gutter med atferdsvansker med hele landet som opptaksfelt. På 80-tallet endret skolen navn til Røvika skole og tok også opp jenter. I denne perioden var det en rekke forskjellige styrere/rektorer: Tor Reinsnos (nå ansatt ved Midt-Telemark PPT-senter) , Olav Aulborg, Evald Solbakken, Roar Kant, Anders Andersen (senere Holmen) m. fl. Opptaksområdet ble etter hvert innsnevret til de tre nordligste fylkene samt Nord- og Sør-Trøndelag. Senere omfattet det bare Nordland, Troms og Finnmark. De siste 4-5 årene som statlig skole var opptaksområdet kun Nordland fylke.

I 1992 takket staten for seg, skoleavdelingen ble stengt og tidligere Fauske. off. skole/Røvika skole ble til en fylkeskommunal barnevernsinstitusjon for Nordland og endret navn til Røvika Ungdomssenter under ledelse av Arve Rolandsen (styrer pr. 2009)

Selv var jeg lærer ved denne skolen fra høsten 1972 til våren 1993 (det siste skoleåret 1992/93 bar institusjonen navnet Røvika ungdomssenter) og har hatt mange kontakter blant tidligere elever gjennom årene.

 Organisasjonen Rettferd for taperne ved lederen Olav Ødegaard, hevdet at minst 13 tidligere elever ved institusjonen har gitt melding til organisasjonen at de er blitt utsatt for overgrep under oppholdet der.

Overgriperne er navngitt, men mange av disse sakene er dessverre foreldet.

Nytt 2009:

Flere kommuner har gått inn for å gi erstatning til tidligere barnevernsbarn i institusjoner.

I desember 2008 fikk den første tidligere eleven ved Fauske off. skole erstatning for mishandling/feilplassering ved denne spesialskolen fra sin hjemkommune. Flere står for tur.

I løpet av mai/juni kommer en kronikk om erstatningsordningen for tidligere barnevernsbarn skrevet av undertegnede. Den vil først og fremst bli trykket i avisen SAMFUNNSLIV (http://www.samfunnsliv.no)

Klikk her for kronikken!

Klikk her for rapport om Røvika skole i Granskings-rapporten fra Trondheim! Du kan også lese hele Trondheims-rapporten her!

Send gjerne tips og kommentarer angående dette til

 

                  Dag Ove Johansen

                  Lærer/forfatter/redaktør/forlegger

 

o    Holstad, 8200 Fauske

o   

o    Tlf. privat: 756 42 754

o    Mobil: 93 85 04 11

 

 


Tilbake til FABULA