FALNE KOALISJONSSOLDATER

I

IRAK

USA og Storbritannia gikk til krig mot Irak uten FNs og verdenssamfunnets støtte. Slik fredsprisvinner Ebadi uttalte det i sin nobeltale 11.desember: det er stater som går til krig mot andre land og bruker 11.september 2001 som påskudd for dette. Hun sa også at Iraks brudd på FN-resolusjoner førte til umiddelbar reaksjon fra USAs og Storbritannias side mens Israels utallige brudd på samme, fører ikke til noe som helst.

Norge, som utdeler av Nobels Fredspris, var i utgangspunktet i mot krigen. Nå er norske militære styrker i aksjon i Irak, noe som gjør Norges rolle som fredsforhandler i verden meget vanskelig. Forsvarsminister Krohn Devold er en ulykke for landet. Hennes ensidige støtte til Bush og hans kumpaner ødelegger Norges rykte som en fredsnasjon.

Okkupasjonen av Irak koster. Selv irakiske motstandere av Saddam Hussein går nå til angrep på koalisjonsstyrkene, som skulle frigjøre dem fra diktatoren. Daglig drepes flere amerikanske soldater. Listen over falne, som er utarbeidet av CNN, blir stadig lengre. Den blir oppdatert daglig....

 

NAVNELISTE OVER FALNE:

 

FALNE IRAKERE:

Til STANS KRIGEN I IRAK

TILBAKE TIL FABULA