Hentet fra Saltenposten

7.mai 2011

 

 

 

 

Varsleren i Røvika

 

Han var elevenes støtte i alle de 20 årene han arbeidet i Røvika. Varsleren som måtte tåle mye kritikk både fra ledelse og fagforeningen.

 

FAUSKE: Dag Ove Johansen startet sin karriere i Røvika allerede i 1972. Først som sivilarbeider, senere som lærer. Han jobbet der til i 1992. Allerede for tre år siden la Dag Ove ut på sine nettsider informasjon om seksuelt misbruk og overgrep i Røvika. Basert på en rapport fra Trondheim.

 

Idealist

Dag Ove Johansen var svært så idealistisk i sin jobb som lærer. Gjorde mye ekstra for elevene. Laget blant annet en egen avisredaksjon for elevene som gav ut Røvikposten.

– Jeg husker godt at Kjell Luneborg var en av elevene som var med i avisen, sier Dag Ove og viser meg et eksemplar av den stensilerte avisen de gav ut ved skolen. Kjell er en av de tre tidligere elevene som har stått frem i Saltenposten med sine opplevelser i Røvika. 10-åringen som ble sendt 1500 kilometer og feilplassert i Røvika. Til en skole for barn med adferdsvansker fordi hjemmet hans ikke fungerte.

Tilfeldig møte

Det var Dag Ove som for vel 20 år siden hjalp Kjell med å skrive ned sin historie. Sine opplevelse fra Røvika.

– Det var helt tilfeldig at jeg møtte Kjell igjen. Han sto på torget på Fauske og solgte kassetter. Var på turne i landet med en buss. Jeg kjente ham igjen og vi kom i prat. Vi gikk på coopkafen og fortsatte praten, forteller Dag Ove.

Etter kafébesøket gikk turen til Røvika, hvor Kjell fikk se institusjonen han hadde vært elev på nær 20 år bak i tid.

Viktig historie

– Hvorfor hjalp du Kjell med å komme i gang med skriveprosessen?

– Kjell hadde behov for å få ut sin historie som en ren terapi for seg selv. Jeg gjorde en avtale med ham at han skulle skrive ned hva han hadde opplevd. Det første jeg fikk fra ham var håndskrevne ark med blokkbokstaver. Så gikk han over til skrivemaskin. Deretter har han de siste årene skrevet på pc. Det har blitt 70-80 sider som Kjell vil sammenfalle til ei bok. Et manuskript som ble svært viktig for Kjell da han søkte og fikk billighetserstatning fra Staten. Han har også fått erstatning fra hjemkommunen for feilplasseringen.

Dag Ove understreker at det egentlig er Kjell Lundeborg sin fortjeneste at denne ballen begynte å rulle. Fordi han var ikke redd å stå fram med sin historie. Det bidro til at flere kom etter.

Tøff tid

– Historiene som de har fortalt fra Røvika viser at det var tøft for flere?

– For mange var det nok ei tøff tid, særlig for de som var helt ned i 10-års alder da de ble plassert der. For andre igjen var Røvika et godt tilbud, som de dro nytte av. Men det er skremmende de historiene som har kommet frem.

– Du får mye ros fra mange tidligere elever.

– Det er positivt å høre, men det var tøffe tak mange ganger å kjempe seg gjennom.

Dag Ove Johansen innrømmer at det i blant var tøft å være ansatt i Røvika. Han var kritisk til en del av det som skjedde og måtte tåle kritikk ikke bare fra ledelsen ved institusjonen, men også fagforeningene som organiserer de ansatte. Verste tiden var når han også var verneombud og skulle ivareta andre ansattes situasjon.

 

Samfunnsrefser

Dag Ove Johansen er ikke bare lærer, han er også forfatter med mange mange bøker. Er redaktør for den samfunnskritiske avisen Samfunnsliv og har sitt eget nettmagasin Fabula, hvor han også legger ut samfunnskritisk artikler. Det var på disse nettsidene han i 2008 fortalte om rapporten ”Omsorg og overgrep” fra Fylkesmannen i Sør-Trønderlag. En granskingsrapport på 200 sider om barnehjem, skolehjem, forsterhjem benyttet av Trondheim kommune. To av de 77 informantene i denne rapporten var tidligere elever i Røvika. De sto begge frem og fortalte om grovt seksuelt misbruk og overgrep. Året etter hadde han dette på førstesiden i magasinet Samfunnsliv. Hvor han dro frem historien.

Kontakt med mange

Dag Ove har fortsatt kontakt med nærmere 20 tidligere elever i Røvika. Ungdommer som har kontaktet ham i ettertid.

– Du har hjulpet mange av dem, Dag Ove?

– Flere av dem sier at jeg var en lærertype de syns det var greit å henvende seg til. De sier også at jeg har vært med å bygge opp deres selvbilde og at det har hjulpet dem videre i livet.

– Hvordan reagerer du på historiene som du har fått høre i ettertid?

– Det er klart jeg reagerer meget sterkt på de alvorlige historiene.

– Burde dette vært oppdaget tidligere?

– Det er sterke historier som kommer frem, men samtidig kommer det også frem trusselbildet som elevene levde med. Flere av de tidligere elevene har også fortalt hvordan de la skyld på seg selv, og dermed ikke kom frem med historiene. Trusler fra de som misbrukte gjorde også at de ikke fortalte dette. Vi hadde ikke noen grunn til å mistenke andre ansatte fordi vi så ikke noe til dette. Men i ettertid har jeg fått høre detaljene og deres historier.

Ingen overraskelse

Dag Ove forteller at han egentlig ikke er så overrasket at det har framkommet slike historier.

– Jeg har flere ganger vært inne på tanken når vi har hørt om lignende historier andre steder i landet at Røvika var vel ikke så mye annerledes. Derfor er det ikke så overraskende at disse historiene kommer frem når disse elevene har blitt voksne.  

– Har du fått høre fra flere etter reportasjeserien til Saltenposten?

– Jeg har fått mange henvendelser, personer som forteller til meg hva de ble utsatt for og hva de opplevde. Samtidig må vi være klar over at det også er mange som hadde fine opplevelser. De fikk stor hjelp i Røvika.